top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-12 Khởi đầu và kết thúc


 

Câu gốc: “Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó” (Truyền Đạo 7:8a).


Câu hỏi suy ngẫm: Vào thời điểm này ông Đa-ni-ên bao nhiêu tuổi? Ông được đánh giá thế nào trong công việc? Ông Đa-ni-ên phải đối diện với sự lựa chọn nào trước cấm lệnh? Ông đã đối diện với thái độ như thế nào? Làm thế nào để bạn luôn giữ sự nhiệt thành với Chúa và công tác phục vụ Ngài?


Nếu thời trai trẻ, thanh niên Đa-ni-ên mạnh dạn xin ăn rau, uống nước để giữ mình thánh khiết, thì bây giờ khi đã thành cụ Đa-ni-ên tuổi ngoài 80 ông có còn giữ được nhiệt huyết thuộc linh để tiếp tục trung kiên với Chúa trong nếp sống và niềm tin nữa không? Đa-ni-ên 6:1-10 cho thấy đến lúc này ông Đa-ni-ên vẫn là người nổi bật nhất trong ba người giữ vị trí quan trọng nhất trong triều (câu 2). Ông vẫn được đánh giá là “có linh tánh tốt lành,” “trung thành,” “chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu nào” (câu 3-4). Nói cách khác, ông vẫn giữ được sự liêm chính về đạo đức và sự xuất sắc trong năng lực.


Còn về niềm tin thì sao? Qua thời gian, người theo Chúa thường vơi dần nhiệt huyết với Lời Chúa và cả sự sẵn sàng trả giá vì niềm tin của tuổi trẻ. Tuy nhiên, ông Đa-ni-ên vẫn nhiệt thành cầu nguyện chẳng những mỗi ngày mà còn mỗi ngày ba lần (câu 10). Không những thế, khi đứng trước chọn lựa ngừng cầu nguyện hay là chết, ông vẫn can đảm chọn cầu nguyện với cánh cửa mở toang (câu 10). Ông không đánh mất sự sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng trả giá vì niềm tin nơi Chúa của tuổi trẻ.


Trong Kinh Thánh, có một nhân vật khác đã 85 tuổi nhưng vẫn không ngại chủ động đến nói với ông Giô-suê: “Rày tôi cũng còn khỏe mạnh như ngày Môi-se sai tôi đi... Vậy hãy ban cho tôi núi này… Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng” (Giô-suê 14:11-12). Vị chiến binh ấy là ông Ca-lép. Ở tuổi 85, ông vẫn giữ được tinh thần chiến đấu dũng cảm vì lời hứa của Chúa cho dân tộc mình, vẫn sẵn sàng đánh đuổi một dân cao to ra khỏi mảnh đất Chúa hứa ban cho dân Ngài.


“Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó” (Truyền Đạo 7:8a). Ông Ca-lép và ông Đa-ni-ên đã có một khởi đầu và kết thúc tin kính. Họ can đảm sống cho Chúa trong những năm tháng sôi nổi của tuổi trẻ, và họ vẫn tiếp tục nhiệt thành với Ngài trong những năm tháng tuổi già. Nhưng làm thế nào để giữ được ngọn lửa thuộc linh khi sự bào mòn của thời gian có thể cuốn theo cả lòng nhiệt thành và yêu mến thuở ban đầu? Có lẽ điều đó đến bởi nhiều yếu tố. Tuy nhiên, có một yếu tố chắc chắn không thể thiếu là điều ông Đa-ni-ên đã làm ở đây: không bỏ qua sự cầu nguyện vì bất cứ lý do hay hoàn cảnh nào. Chính sự cầu nguyện là nguồn năng lực thiêng liêng neo chặt chúng ta vào Đức Chúa Trời không hề lay chuyển.


Bạn có còn nhiệt huyết với Chúa như thuở ban đầu không? Điều gì đang làm bạn nguội lạnh?


Lạy Chúa, con nguyện xin theo Chúa chẳng khi ngơi, dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời. Dù lắm lúc tâm hồn con xao xuyến cay đắng nhiều, thì trung kiên con nguyện xin theo Chúa không rời.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page