top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-12 Nhắc nhau nhớ ơn Chúa

Updated: Mar 13, 2021


 

Câu gốc: “Chúng ta đã bị làm tôi mọi cho Pha-ra-ôn tại xứ Ê-díp-tô, và Đức Giê-hô-va có dùng tay mạnh đem chúng ta ra khỏi xứ ấy” (câu 21).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se kêu gọi dân Chúa phải giải thích thế nào cho con cái họ về luật lệ và điều răn của Chúa? Người Ít-ra-ên cần phải kể cho con cái họ nghe những điều gì? Dân Chúa phải sống trong tinh thần nào khi biết được những điều này? Ghi nhớ ơn Chúa giúp bạn sống thế nào?


Kết thúc phân đoạn Kinh Thánh này là lời kêu gọi người Ít-ra-ên hãy kể cho con cái của họ nghe về quyền năng Đức Chúa Trời đã giải cứu người Ít-ra-ên ra khỏi xứ Ai Cập thể nào. Chính bởi sự kiện lịch sử quan trọng ấy, người Ít-ra-ên trở thành dân giao ước của Chúa, và Ngài cũng hứa sẽ giữ lời giao ước với tổ phụ người Ít-ra-ên mà ban cho họ miền Đất Hứa. Mỗi thế hệ kế thừa của người Ít-ra-ên cần phải biết câu chuyện lịch sử vô cùng quan trọng này nhằm giúp họ hiểu được nguồn gốc của dân tộc mình cũng như tại sao dân Chúa phải tuân phục những chứng cớ, luật lệ và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.


Ông Môi-se cứ nhắc đi nhắc lại câu chuyện lịch sử này để người Ít-ra-ên nhớ rằng nếu cứ làm nô lệ trong xứ Ai Cập, họ sẽ không lập được nước, không có nơi thánh, không có chức tế lễ, và càng không có hy vọng gì cho tương lai. Nói cách khác, nếu không có sự giải cứu kỳ diệu ấy sẽ không có dân tộc Ít-ra-ên. Thế nên, việc nhắc nhở và giáo dục thế hệ kế thừa nhìn biết công việc quyền năng và lớn lạ Đức Chúa Trời đã làm trên dân tộc Ít-ra-ên là nhiệm vụ của mỗi gia đình. Khi luôn nhắc lại những điều lớn lạ và ơn phước vô biên Đức Chúa Trời đã làm trên dân tộc họ trong quá khứ sẽ giúp cho những thế hệ kế thừa luôn sống trong tinh thần biết ơn và luôn có hy vọng cho tương lai.


Mỗi Cơ Đốc nhân trên bước đường theo Chúa ắt hẳn cũng đều có những câu chuyện riêng của mình về việc gặp gỡ Chúa và kinh nghiệm những điều lạ lùng Chúa làm trên đời sống mình ra sao. Chúng ta hãy ghi nhớ những câu chuyện và kinh nghiệm thuộc linh ngọt ngào ấy trong hành trình đức tin của mình. Cũng hãy kể cho con cái, cho những người thân mình, hãy cho họ được nghe về những điều tốt lành Chúa đã làm trên đời sống mình. Bước đường theo Chúa không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng lắm khi gặp bão tố phong ba. Thế nên, việc ghi nhớ về những ơn phước lạ lùng và sự giải cứu quyền năng của Chúa trong quá khứ sẽ giúp chúng ta luôn tin cậy Chúa, vẫn có thể sống với lòng biết ơn Chúa dù hoàn cảnh hiện tại có ra sao, và vững bước đi tới với Chúa trong những ngày sắp tới.


Đâu là những ơn phước Chúa làm mà bạn luôn muốn kể cho những người chung quanh mình biết đến?


Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì những điều tốt đẹp Ngài đã ban cho con. Xin cho con luôn ghi khắc ơn Chúa, và kể lại những ơn dư đầy ấy cho con cái của con để cả gia đình con đều sống trong tinh thần biết ơn Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

38 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page