top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-12 Vâng phục cha mẹ trong Chúa


 

Câu gốc: “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm” (Ê-phê-sô 6:1).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy thế nào về sự vâng phục cha mẹ trong Chúa? Những lợi ích gì khi vâng lời cha mẹ trong Chúa? Có điều nào bạn cần thay đổi trong suy nghĩ và hành vi khi nghe lời dạy dỗ của cha mẹ trong Chúa?


Vua Sa-lô-môn nhắc nhở con phải nghiêm túc vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Ông dùng từ “gìn giữ” có nghĩa là “tuân giữ” để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vâng theo sự dạy dỗ của cha mẹ về những điều răn Chúa phán dạy: “Ai tuân giữ điều răn, giữ lấy linh hồn mình” (câu 16a BTTHĐ). Ngược lại, người thiếu thận trọng, rời bỏ sự dạy dỗ của cha mẹ, khinh thường đường lối Chúa ắt phải chết (câu 16b). Song song với việc nghiêm túc vâng lời cha mẹ, con cũng phải rèn luyện tính kỷ luật, và chấp nhận sự sửa dạy trong tình yêu thương của cha mẹ. Nghe lời khuyên dạy chưa đủ mà phải tiếp nhận sự giáo huấn, như vậy con mới có được sự khôn ngoan của Chúa (câu 20). Cụm từ “trong lúc cuối cùng” nhấn mạnh đến kết quả tương lai. Vì trong hiện tại những lời khuyên dạy theo ý Chúa của cha mẹ có thể làm cho con cảm thấy thua thiệt bạn bè, xã hội, nhưng một khi vâng phục, sẽ thấy cuối cùng những điều đó thật ích lợi cho con, sự khôn ngoan sẽ theo con suốt cả cuộc đời.


Trong phần kết của phân đoạn này, Vua Sa-lô-môn cho thấy rõ hơn lợi ích cao cả của việc kính sợ Chúa: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến” (câu 23). Sự kính sợ Chúa không chỉ đem lại sự sống đời đời, mà trong cuộc sống hiện tại còn nhận được sự thỏa lòng. Những tai họa tạm thời trên đất, dù có xảy đến, cũng không ngăn cản được đích đến trong hành trình thuộc linh của chúng ta.


Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại lời dạy của Chúa cho mỗi Cơ Đốc nhân: “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm.” Mỗi chúng ta cần phải vâng lời cha mẹ mình trong Chúa vì những lời khuyên dạy hay giáo huấn của cha mẹ xuất phát từ những điều cha mẹ đã học hỏi nơi Chúa, từ kinh nghiệm sống với Chúa, và từ tình yêu dành cho con, mong muốn con trở nên người sống đẹp lòng Chúa. Thái độ nghiêm túc, thận trọng khi nghe lời giáo huấn sẽ giúp chúng ta tiếp nhận đầy đủ lời dạy từ cha mẹ, giúp chúng ta sống khôn ngoan, kính sợ Chúa. Dù cha mẹ có thể sai lầm nhưng con cái cần nhớ cha mẹ luôn yêu thương, lo lắng cho con. Lời Chúa hứa khi chúng ta sống kính sợ và vâng lời Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự thỏa lòng, bình an trong cuộc sống.


Bạn có thái độ và hành động ra sao khi nghe cha mẹ dạy dỗ Lời Chúa?


Tạ ơn Chúa đã cho con có được người cha, người mẹ kính sợ Chúa dạy con sống theo điều răn của Ngài. Xin cho con kiên nhẫn lắng nghe và vâng phục để con nhận được phước hạnh trong đời này và sự sống đời đời trong đời sau.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page