top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-13 Khuôn mẫu của nếp sống đạo


 

Câu gốc: “Song khi người cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy những người theo Ngài cần làm gì khi bố thí, cầu nguyện, và kiêng ăn? Mục đích của việc bố thí, cầu nguyện, và kiêng ăn là gì? Ba điều Chúa Giê-xu dạy có ý nghĩa gì với nếp sống đạo của Cơ Đốc nhân?


Trong phân đoạn Kinh Thánh này, có ba điều chính yếu được Chúa Giê-xu đề cập đến, ấy là bố thí, cầu nguyện, và kiêng ăn. “Bố thí” là thực hiện những việc làm bác ái, sống trong tinh thần chia sẻ, quan tâm đến nhu cầu của tha nhân. “Cầu nguyện” là hướng tấm lòng về Chúa, quan tâm đến nhu cầu thuộc linh của bản thân, nuôi dưỡng mối liên hệ với Chúa. “Kiêng ăn” là khước từ nhu cầu của thể xác, nhận thấy sự cần thiết của nhu cầu tâm linh, thoát khỏi sự thèm muốn của vật chất. Chính bởi những khía cạnh quan trọng khác nhau ấy làm cho ba điều này trở nên cần thiết trong nếp sống đạo của người Ít-ra-ên.


Thế nhưng, lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu cho thấy một thực trạng hoàn toàn khác hẳn của những người theo đạo lúc bấy giờ. Ấy là họ thường bố thí cách phô trương, cầu nguyện mang tính khoe khoang nơi nhà hội hoặc góc đường, và kiêng ăn với vẻ bề ngoài hốc hác. Động cơ là để người khác nhìn thấy và ngưỡng mộ “nếp sống đạo đức” của họ. Trong mắt Chúa Giê-xu đó là những người giả hình, việc họ làm không có ích gì cho đời sống tâm linh của họ. Đứng trước thực trạng đó, Chúa Giê-xu dạy dỗ các môn đệ của Ngài nên thực hiện việc bố thí, cầu nguyện, kiêng ăn cách kín đáo, không phô trương để cho người khác thấy. Động cơ thúc đẩy người theo Chúa thực hiện những điều này là vì mong muốn xây dựng một đời sống tâm linh lành mạnh trong tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Khi chúng ta thực hiện nếp sống đạo này trong tinh thần mong muốn tâm linh tăng trưởng và để Chúa vui lòng về lối sống của mình, thì chính Đấng hiện diện ở nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho chúng ta.


Bố thí, cầu nguyện, và kiêng ăn là ba việc có mối tương quan chặt chẽ với nhau. Nhưng thường chúng ta chỉ quan tâm đời sống cầu nguyện hơn hai điều còn lại. Chúng ta ít có thói quen làm việc từ thiện cho những người chung quanh mình. Thói quen này đòi hỏi chúng ta phải bớt nuông chiều bản thân để tập quan tâm đến nhu cầu thiếu thốn của người khác. Hoặc chúng ta thường chỉ kiêng ăn khi đối diện với những nan đề lớn trong đời sống. Lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy, khuôn mẫu đúng đắn của nếp sống đạo phải được nuôi dưỡng bằng mối tương giao với Chúa và mối liên hệ với tha nhân một cách hài hòa.


Bạn cần bổ sung điều gì trong nếp sống đạo của mình?


Lạy Chúa, là Đấng hiện diện trong nơi kín đáo, xin giúp con khao khát xây dựng một nếp sống tâm linh lành mạnh. Xin cho con bớt nuông chiều bản thân, biết quan tâm đến nhu cầu của tha nhân và tìm cầu ý muốn Chúa mỗi ngày để đời sống con luôn vui lòng Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

45 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page