top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-15 Đời sống cầu nguyện


 

Câu gốc: “Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy dỗ cho các môn đệ cần tránh những điều gì trong khi cầu nguyện? Cần có thái độ như thế nào trong khi cầu nguyện? Đời sống cầu nguyện có ý nghĩa gì với người theo Chúa?


Phân đoạn Kinh Thánh này phơi bày ra hai thực trạng phổ biến của người Ít-ra-ên. Thứ nhất, họ dùng sự cầu nguyện như một hành động chứng tỏ lối sống tôn giáo “đỉnh đạc” nhưng lại không thật sự sống trong mối tương giao với Đức Chúa Cha ở trên trời. Thứ hai, người Ít-ra-ên bắt chước các Dân Ngoại, lặp đi lặp lại lời cầu nguyện của mình như một bài kinh đọc mỗi ngày, vì nghĩ rằng làm như vậy có thể được Đức Chúa Cha nhậm lời nhanh hơn. Chính bởi tình trạng thiếu hiểu biết về sự cầu nguyện, Chúa Giê-xu đã dạy dỗ những người đi theo Ngài thái độ và cách thức cầu nguyện đúng đắn. Trước tiên, Ngài mời gọi họ bước vào mối tương giao thật với Cha trên trời bằng sự chân thành trong nơi kín nhiệm. Chúa lên án mạnh mẽ những người thích bày tỏ lối sống đạo khuôn mẫu phô trương qua việc cầu nguyện nơi nhà hội hoặc góc đường, nhưng tấm lòng họ lại mục rỗng.


Bên cạnh việc lên án đời sống cầu nguyện giả hình, Chúa Giê-xu cũng dạy các môn đệ khi cầu nguyện đừng lặp đi lặp lại lời cầu nguyện của mình cách vô ích. Chúa Giê-xu khẳng định với họ rằng, Đức Chúa Trời là Đấng thấu hiểu mọi nhu cầu trong đời sống con dân Ngài ngay cả khi họ chưa kịp mở lời cầu xin. Sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu cho thấy cầu nguyện không phải là thông báo với Chúa Cha về những nhu cầu hay nan đề của mình, vì Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết hết mọi điều trong tâm tư của con dân Ngài. Nhưng trên hết, cầu nguyện là nuôi dưỡng mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Cha, nhờ đó nhận biết ý muốn của Ngài trên đời sống và sẵn lòng sống với ý muốn ấy.


Tình trạng thuộc linh lành mạnh không thể nào thiếu đời sống cầu nguyện. Tuy nhiên dù biết cầu nguyện là quan trọng trong nếp sống đạo của Cơ Đốc nhân, nhưng chúng ta thường vì sự bận rộn trong sinh hoạt hằng ngày nên cầu nguyện cách qua loa, chiếu lệ, không thật sự gặp Chúa trong nơi kín nhiệm ấy. Rồi đến khi có những cơn giông bão nổi lên trong cuộc sống, chúng ta mới vội chạy đến với Chúa kêu cầu Ngài, như thể nếu chúng ta không nói thì Ngài không biết những nan đề chúng ta đang đối diện vậy. Khi nào chúng ta vẫn chưa để sự cầu nguyện trở nên như hơi thở của mình thì khi ấy chúng ta vẫn còn tiếp tục sống trong hoang mang, bất an mỗi khi có những nan đề trong đời sống xảy đến. Là con cái yêu dấu của Chúa, hãy học cầu nguyện bằng cách cầu nguyện.


Bạn có đang thật sự sống trong mối liên hệ với Chúa chưa?


Lạy Chúa, là Đấng thấu hiểu mọi nhu cầu của đời sống con. Xin giúp con khao khát ở trong mối liên hệ mật thiết với Chúa, và xin cho tâm linh con được kinh nghiệm Chúa mỗi ngày qua đời sống cầu nguyện của con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

46 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page