top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-15 Dâng Lên Chúa Sản Vật Đầu Mùa


 

Câu gốc: “Ngươi sẽ tới cùng thầy tế lễ làm chức đương thì đó, mà nói rằng: Ngày nay, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông, tôi nhận biết tôi đã vào trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng tôi” (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán dặn dân Chúa phải làm gì khi vào sinh sống trong miền Đất Hứa? Việc dâng sản vật đầu mùa lên cho Đức Chúa Trời nói lên điều gì? Điều này nhắc nhở bạn thế nào trong việc dâng hiến?


Cuộc sống của người Ít-ra-ên sẽ hoàn toàn đổi mới khi họ định cư trong miền Đất Hứa, từ cuộc sống du mục dựa vào sự chu cấp mỗi ngày của Đức Chúa Trời, họ bước vào cuộc sống nông nghiệp trong vùng đất màu mỡ Chúa ban. Dân Chúa bắt đầu dùng sức lao động của chính mình để hưởng được nông sản và tự nuôi sống bản thân. Chính bởi sự đổi mới này mà Đức Chúa Trời căn dặn dân Chúa phải dâng sản vật đầu mùa lên cho Ngài.


Phân đoạn Kinh Thánh này dạy về một nghi thức thờ phượng bằng việc dâng của lễ là sản vật đầu mùa. Dân Chúa phải lấy một phần nông sản thu hoạch được từ miền đất Chúa ban cho mình, để trong một cái giỏ, đi đến chỗ Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn cho Danh Ngài ngự, rồi nói với thầy tế lễ rằng: “Ngày nay, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông, tôi nhận biết tôi đã vào trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng tôi.” Thầy tế lễ sẽ nhận lễ vật để trước bàn thờ Đức Chúa Trời.


Việc dâng hoa quả đầu mùa giúp cho dân Chúa nhận thức rằng Đức Chúa Trời Thành Tín đã ban cho họ xứ Ngài thề cùng tổ phụ họ, và thừa nhận chính xứ đượm sữa và mật Chúa ban đã sản sinh cho họ những sản vật tốt tươi dư dật. Đấng yêu thương họ không những đã ban vùng đất Ca-na-an làm cơ nghiệp mà Ngài còn ban cho họ những vụ mùa bội thu. Thế nên, việc dâng sản vật đầu mùa lên cho Đức Chúa Trời bày tỏ lòng biết ơn về những điều Chúa đã làm trên dân tộc họ nói chung và trên từng người dân Ít-ra-ên nói riêng.


Ngày nay, Chúa cũng dạy Cơ Đốc nhân dâng hiến. Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng cả vũ trụ này, tất cả mọi sự đều là của Chúa dựng nên và ban cho, nên Ngài không cần những tài vật. Tuy nhiên, lời dạy dân Chúa dâng sản vật đầu mùa nhắc nhở chúng ta, điều Chúa cần không phải là tiền của chúng ta, mà là tấm lòng nhận biết cuộc sống mình lệ thuộc vào Ngài, nhận biết mọi điều mình có đều đến từ lòng rộng rãi ban cho của Chúa chứ không phải dựa trên tài năng và nỗ lực của mình. Thế nên, điều cốt lõi của sự dâng hiến cho Chúa không ở số lượng dâng là bao nhiêu, nhưng ở tấm lòng khiêm cung thừa nhận rằng tất cả mọi điều mình có và mọi điều dâng lên cho Chúa đều đến từ sự ban cho của Ngài.


Bạn có nhận biết những gì bạn có là của Chúa không?


Lạy Chúa, xin cho con nhận biết mọi điều con có đều đến từ sự ban cho của Ngài. Xin cho con luôn biết ơn Chúa và dâng lên Ngài những gì tốt nhất với lòng khiêm cung vì tất cả những gì con dâng đều là của Ngài.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

20 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page