top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-15 Thờ phượng Chúa bằng đời sống


 

Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đứa Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se truyền dạy những ai được phép ăn thịt và ăn ở đâu? Tại sao dân Chúa không được phép ăn huyết? Các của thuế một phần mười dân Chúa phải ăn cùng ai và chỉ được phép ăn ở đâu? Bạn thờ phượng Chúa bằng đời sống như thế nào?


Trong phân đoạn này, ông Môi-se tiếp tục giảng giải chi tiết những điều dân Chúa được phép làm và những điều họ cần tránh. Về việc ăn thịt những thú vật, người thanh sạch lẫn người không thanh sạch đều được phép ăn thịt trong bất cứ thành nào họ thích. Nhưng khi giết những thú vật, dân Chúa phải đổ máu trên đất như đổ nước. Theo Kinh Thánh, sinh mạng của mọi xác thịt ở trong máu (Lê-vi Ký 17:11, 14), vì Đức Chúa Trời đã ban cho nên phải trở về với Ngài. Ý tưởng này được mô tả cách tượng trưng qua hành động đổ máu ra trên đất đúng theo nghi thức. Còn về các loại thuế một phần mười như ngũ cốc, rượu, dầu, và sinh vật đầu lòng, dân Chúa phải ăn các lễ vật ấy trước mặt Đức Giê-hô-va tại địa điểm Ngài chỉ định cùng với con cái, tôi trai tớ gái và người Lê-vi, ai nấy hân hoan trước mặt Chúa vì kết quả công việc mình. Điều này tiêu biểu cho sự tương giao với Đức Chúa Trời mà chỉ những người tin Ngài mới có được đặc quyền này. Ngoài ra, ông Môi-se cũng nhắc nhở người Ít-ra-ên phải chu cấp cho người Lê-vi vì họ không có sản nghiệp.


Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy sự thờ phượng Chúa ngoài việc giới hạn ở một địa điểm với những nghi thức chỉ định còn phải liên quan đến toàn bộ đời sống của dân Chúa, từ những hoạt động thờ phượng đúng đắn đến cách dâng hiến đúng đắn, cách ăn uống đúng đắn, cả đến hành động bày tỏ tấm lòng thương yêu dành cho những tôi trai tớ gái, và cả những người Lê-vi phục sự Chúa trong thành mình.


Ngày nay, sự thờ phượng Chúa không phải chỉ giới hạn ở nhà thờ mà thôi. Chúa không chỉ quan tâm đến điều chúng ta nói và làm vào ngày Chúa Nhật, nhưng Ngài còn quan tâm đời sống chúng ta trong những ngày khác nữa. Chúa muốn chúng ta sống đạo giữa đời, hay nói cách khác, phải thờ phượng Ngài bằng cả đời sống. Thực trạng phổ biến là nhiều người trong chúng ta đi thờ phượng ở nhà thờ với một dáng vẻ đạo mạo cung kính, làm nhiều việc trong Hội Thánh và được lòng nhiều người. Nhưng khi trở về với cuộc sống hằng ngày ở nhà, nơi sở làm… lại có nếp sống hoàn toàn tương phản. Nếu sự thờ phượng Chúa của chúng ta chỉ gói gọn ở nhà thờ, còn những ngày trong tuần lại sống cách tùy tiện thì đó không gọi là sự thờ phượng thật mà chỉ là thực hiện những giáo nghi tôn giáo cách vô thức.


Bạn có thờ phượng Chúa bằng cả đời sống mình không?


Lạy Chúa, con nguyện trở thành của lễ sống và thánh dâng lên cho Ngài. Xin giúp con dù trong nhà thờ hay bất cứ nơi đâu, con cũng sống đúng theo ý muốn Chúa dạy con để Danh Chúa được tôn vinh.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

60 views0 comments

Recent Posts

See All

टिप्पणियां


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page