top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-17 Chúa Giê-xu cởi trói cho người mù


 

Câu gốc: “Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa mạc” (Ê-sai 35:6).


Câu hỏi suy ngẫm: Người ta đã đưa đến Chúa Giê-xu một người đang trong tình trạng như thế nào? Chúa đã làm gì cho người này? Phản ứng của những người chung quanh ra sao? Bạn đang sống giống nhóm người nào?


Ngay sau khi Chúa Giê-xu làm phép lạ chữa lành cho hai người mù trong một ngôi nhà (câu 28-31), Ngài và các môn đệ vừa ra đi ra thì người ta đem đến cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Chúng ta có thể hình dung những bứt rứt và khổ sở của người bị câm vì họ thấy và cảm nhận nhưng không thể nói được suy nghĩ của mình cho người khác hiểu. Trường hợp của người câm này còn đặc biệt hơn vì bị quỷ câm ám, có nghĩa là người này bị buộc phải câm trong sự cột trói bởi quyền lực của sự tăm tối. Khi một người bị ma quỷ chiếm hữu thì cả thân xác và tâm hồn của người đó đau khổ tột cùng, Chúa Giê-xu thấy được sự đau khổ tuyệt vọng của người bị quỷ câm ám nên Ngài đã đuổi quỷ và đem lại sự tự do cho người này.


Cụm từ “Quỷ bị đuổi ra rồi, thì người câm nói được” trong câu 33 diễn tả sự tự do trọn vẹn Chúa Giê-xu đem đến cho người này, giờ đây anh có thể nghe, nói bình thường, không còn sự chi phối hoặc trói buộc nào từ ma quỷ. Chúa Giê-xu không chỉ đem đến sự tự do về thể xác nhưng tận trong tâm linh của người này cũng được tự do, đồng thời có cơ hội nhận biết Chúa qua phép lạ Ngài làm cho mình.


Sau khi Chúa đuổi quỷ và chữa lành cho người câm bị quỷ ám này, chúng ta thấy có hai thái độ biểu lộ phản ứng của hai nhóm người: Nhóm thứ nhất là những người đã đưa người câm này đến với Chúa Giê-xu, họ kinh ngạc và thừa nhận rằng đây là việc lạ lùng chưa từng thấy trong Ít-ra-ên vì đã 400 năm Chúa yên lặng với dân Ngài, không một tiên tri nào được dấy lên, không một dị tượng nào được ban ra, không một phép lạ nào được thi hành. Giờ đây họ thừa nhận Chúa Giê-xu phải là Đấng đến từ Đức Chúa Trời mới làm được những việc phi thường như vậy. Nhóm thứ hai là những người Pha-ri-si, họ có thái độ vô tín và phạm thượng khi cho rằng Chúa dùng quyền năng của Chúa quỷ để bắt những quỷ khác phải phục, ý đồ của họ là phủ nhận Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời.


Trong cuộc sống ngày nay, có rất nhiều người vẫn đang bị cột trói theo cách này hay cách khác, chúng ta có quan tâm đến họ, đem họ đến với Chúa Giê-xu không? Mặc dù quanh ta vẫn còn những thái độ chống đối, vô tín, và phạm thượng của nhiều người, nhưng khi chúng ta càng quan tâm đến việc đem người khác đến với Chúa sẽ càng kinh nghiệm những điều phi thường Chúa làm.


Bạn có quan tâm đến việc đem người khác đến với Chúa không?


Lạy Chúa, xin giúp con biết quan tâm đến những người đang khó khăn, tuyệt vọng để đem họ đến với Chúa, xin đem con ra khỏi sự thờ ơ và vô tín để con không phạm tội với Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page