top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-17 Dấu lạ lớn nhất


 

Câu gốc: “Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm” (câu 40).


Câu hỏi suy ngẫm: Những người Pha-ri-si đã xin Chúa Giê-xu làm điều gì? Vì sao họ lại xin như vậy? Chúa Giê-xu đã trả lời cho những người Pha-ri-si như thế nào? Bạn đã xin Chúa giống như người Pha-ri-si xin trong trường hợp nào?


Những thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những người đã chứng kiến từ đầu phép lạ đuổi quỷ của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 12:22), tuy nhiên họ vẫn xin thêm một dấu lạ nữa. Việc họ xin thêm dấu lạ không phải để củng cố niềm tin nơi Chúa Giê-xu chính là Đấng Mết-si-a trong Cựu Ước đã nói đến, nhưng họ muốn thách đố Chúa Giê-xu. Như vậy, họ nói “bẩm thầy” không phải là tôn trọng Chúa nhưng họ đang muốn mỉa mai Ngài, họ muốn thách thức Ngài làm một phép lạ vĩ đại nào đó để có thể thuyết phục được họ công nhận Chúa Giê-xu là Đấng Mết-si-a. Chúa Giê-xu biết những điều Ngài làm đã quá đủ để những thầy thông giáo và người Pha-ri-si nhận ra Ngài chính là Đấng Mết-si-a.


Chúa Giê-xu đã vạch trần bản chất của họ là “hung ác” và “gian dâm” cho thấy họ chỉ có cái vỏ tôn giáo bên ngoài nhưng bên trong không thật sự tôn kính Chúa, và những việc làm của họ là gian ác trước mặt Ngài. Vì lòng họ cứng cỏi, nếu có thêm những dấu lạ thì cũng không ích lợi gì nên Chúa phán sẽ không làm một dấu lạ nào cho dòng dõi này ngoài dấu lạ của Tiên tri Giô-na, Chúa ngụ ý nói đến sự chết, sự chôn, và sự sống lại của Ngài sau ba ngày. Người Do Thái đều biết Tiên tri Giô-na đã bị cá nuốt và sau đó được cá nôn ra (Giô-na 2:1, 11), sự kiện này là hình bóng cho sự chết và phục sinh của Đấng Christ, và Chúa nói đó sẽ là dấu lạ lớn nhất và quan trọng nhất.


Đối với tín hữu ngày nay, sự kiện Chúa chịu chết vì tội lỗi chúng ta và sống lại bảo đảm cho chúng ta sự sống đời đời đã quá đủ để chúng ta biết ơn Chúa và sống cuộc đời tận hiến cho Ngài. Chúng ta sẽ giống như người Pha-ri-si nếu chúng ta xem Chúa khác nào ông thần tài hay bà tiên, phải làm phép lạ để ban cho chúng ta những điều mình mong muốn thì chúng ta mới tin Ngài. Nếu chúng ta còn đòi những dấu lạ để làm điều kiện cho lòng tin của mình, điều đó chứng tỏ đức tin của chúng ta rất cạn cợt. Chúng ta không thấy giá trị của sự cứu chuộc là lớn nhất vì chính Con Đức Chúa Trời đã chịu chết vì chúng ta, những người không xứng đáng. Đừng đòi hỏi Chúa phải chứng minh tình yêu của Ngài bằng những dấu lạ, hoặc Chúa phải nhậm lời cầu xin theo cách của mình, nhưng hãy nhìn lên Thập Tự Giá để thấy sự vĩ đại của tình yêu Chúa Giê-xu đã dành cho chúng ta để luôn biết ơn Ngài và tận hiến đời mình trước ơn cứu chuộc đã nhận được.


Bạn có đang nhận biết tình yêu lớn lao Chúa dành cho mình không?


Tạ ơn Chúa vì ân sủng lớn lao nhất Ngài đã ban cho con, xin cho con không xem thường ân sủng cứu chuộc, và giúp con luôn biết ơn Ngài, tận hiến cuộc đời để phục vụ Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

31 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page