top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-17 Người Vợ Hay Cãi Cọ


 

Câu gốc: “Thà ở nơi xó nóc nhà, hơn là ở chung nhà với một người đàn bà hay tranh cạnh” (câu 9 BTT). “Thà ở nơi góc mái nhà, còn hơn là sống chung nhà với một người đàn bà hay cãi cọ” (câu 9 Bản Dịch Mới—BDM).


Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “nơi xó nóc nhà” mang ý nghĩa gì? Người vợ hay tranh cạnh hậu quả sẽ ra sao? Bạn cần cư xử với vợ, chồng ra sao để gia đình được hạnh phúc?


Câu Châm-ngôn này nhấn mạnh đến tính tình của người vợ trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Mái nhà người Pa-lét-tin làm bằng phẳng và người ta có thể ngủ qua đêm trên đó vào mùa hè như trường hợp Tiên tri Sa-mu-ên trò chuyện cùng ông Sau-lơ trên mái nhà (I Sa-mu-ên 9:25-26), nhưng cụm từ “nơi xó nóc nhà” ở đây chỉ về một góc rất nhỏ trên mái nhà, nói lên một hoàn cảnh sống thiếu tiện nghi, chật hẹp. Dù vậy, người chồng vẫn chọn sống khổ chỉ vì muốn tìm sự bình an và tĩnh lặng. Cách so sánh “thà… hơn” bày tỏ nhu cầu tinh thần quan trọng hơn là vật chất. Cụm từ “người đàn bà” trong câu này không ám chỉ những người phụ nữ khác trong gia đình như bà, mẹ hay con gái, nhưng nhấn mạnh đến người vợ trong gia đình như nội dung Châm-ngôn 19:13b, “Và sự tranh cãi của người vợ vốn một máng xối hằng chảy luôn.”


Người vợ hay cãi cọ, gây sự làm cho tinh thần của người chồng luôn ở trong trạng thái tồi tệ, không được an nghỉ. Một người chồng, chủ gia đình thay vì được ở nơi tiện nghi để quản trị, bảo vệ gia đình, nhưng thật trớ trêu thay, ông phải chọn sống cô lập, nguy hiểm, xa rời vợ con. Thay vì tìm được vợ là tìm được một điều phước và hưởng được ân lành từ Đức Giê-hô-va (Châm-ngôn 18:22), thì lại có một người vợ làm mục xương cốt (Châm-ngôn 12:4). Cho nên chọn vợ cho bản thân, chọn mẹ cho con cái mình là điều vô cùng quan trọng.


Đức Chúa Trời phán: “Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó” (Sáng Thế Ký 2:18), và Ngài đã thiết lập hôn nhân, người nam lìa bỏ cha mẹ gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt (Sáng Thế Ký 2:24). Hôn nhân là món quà mang lại cho con người hạnh phúc nên vai trò của vợ, chồng trong gia đình vô cùng quan trọng. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh vợ phải thuận phục chồng như Hội Thánh thuận phục Đấng Christ. Chồng phải yêu thương vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:21-33). Chúa tạo mọi người bình đẳng, nhưng giao phó cho người chồng trách nhiệm chính để quản trị và đem lại hạnh phúc cho gia đình. Xin Chúa cho cho mỗi người nam vì kính sợ Chúa, hết lòng yêu thương vợ và mỗi người vợ tránh đi sự cãi cọ, tranh cạnh, hết lòng kính sợ Chúa mà thuận phục chồng để cùng nhau vui hưởng phước hạnh trong hôn nhân Chúa ban.


Là người nam, người nữ của Chúa, bạn cần thay đổi điều gì qua việc cư xử với vợ, với chồng hôm nay?


Lạy Chúa, xin cho gia đình con bày tỏ sự kính sợ Chúa qua lòng yêu thương thuận phục nhau trong hôn nhân. Xin cho con luôn bày tỏ tình yêu của Chúa qua hôn nhân và gia đình Chúa ban.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

30 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page