top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-18 Được Chúa bày tỏ kế hoạch


 

Câu gốc: “Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri” (A-mốt 3:7).


Câu hỏi suy ngẫm: Những ai được Đức Chúa Trời bày tỏ kế hoạch và ý muốn của Ngài? Bằng chứng nào cho thấy những tiên tri giả không nhận được sự bày tỏ về kế hoạch của Chúa trên tuyển dân? Bạn cần làm gì để nhận biết đâu là những lời rao giảng không đúng với Lời Chúa dạy?


Câu hỏi “…ai đã đứng được trong sự bàn luận của Đức Giê-hô-va…?” được nêu trong câu 18 là lời chất vấn cho những người tự xưng là tiên tri của Đức Chúa Trời. Và câu trả lời được nêu rõ ràng trong câu 22, đó là những đối tượng tự xưng này hoàn toàn không được dự vào sự bàn luận của Đức Chúa Trời, hay nói cách khác họ chẳng nhận được sự bày tỏ của Chúa về kế hoạch và ý định của Ngài. Vì nếu họ nhận được sự bày tỏ này thì họ “…đã khiến dân Ta nghe lời Ta, và đã làm cho dân từ đường dữ việc xấu mà trở lại rồi.” Họ là những người mà Đức Chúa Trời xác nhận Ngài chẳng sai phái cũng chẳng phán dạy (câu 21) nhưng họ vẫn chạy theo ý riêng và “nói sự hiện thấy bởi lòng mình” (câu 16).


Đức Chúa Trời luôn bày tỏ những sự kín nhiệm cần thiết cho đầy tớ của Ngài. Trong thời Cựu Ước, các tiên tri là những người nhận được sự bày tỏ của Đức Chúa Trời để truyền lại cho dân chúng. Sang thời Tân Ước, Đức Chúa Trời vui lòng tỏ ra những điều khôn sáng, những lẽ mầu nhiệm cho các thánh đồ của Ngài (Ê-phê-sô 3:5, 10). Tuy nhiên, xưa cũng như nay, vẫn có không ít những người dối trá tự cho mình có sự hiện thấy, có sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Những tiên tri giả này đã dùng lời nói và sự giảng dạy lừa dối được nhiều người nhưng kết quả của việc họ làm đã không giúp người nghe tôn kính Chúa cũng như từ bỏ đường sai, mà chỉ tôn vinh chính cá nhân người ấy mà thôi.


Chúng ta là những tạo vật nhỏ bé, nhưng được Đấng Sáng Tạo yêu thương, đoái đến, cho được dự phần vào những kế hoạch của Ngài. Điều tốt lành này hoàn toàn không do chúng ta tài giỏi hay có điểm gì xứng đáng, nhưng bởi ơn Đức Chúa Trời ban cho mà thôi. Ý thức điều phước hạnh này để chúng ta cần nói, giảng dạy và rao truyền Lời Chúa trung thực, giúp cho người nghe hiểu biết được Lời của Chúa và ăn năn những tội lỗi đã vi phạm để trở về cùng Chúa. Con dân Chúa cũng cần phải gắn bó với Lời Chúa để nhận biết đâu là những lời rao giảng không đúng với Lời Chúa dạy như gương của các tín hữu tại Bê-rê ngày trước (Công-vụ Các Sứ-đồ 17:11).


Bạn có luôn tạ ơn Chúa vì được Ngài bày tỏ kế hoạch, ý muốn của Ngài không? Bạn đã sống thế nào để bày tỏ những điều tốt lành mình nhận lãnh được?


Con tạ ơn Chúa đã vui lòng bày tỏ kế hoạch, ý tưởng của Ngài cho con được biết, xin giúp con nhận lãnh điều Chúa bày tỏ để sống và nói cho người khác được biết Ngài cũng như ăn năn từ bỏ đường dữ, việc xấu mà trở lại cùng Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page