top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-18 Hành động như Chúa Giê-xu (phần 1)

Updated: Mar 18, 2022


 

Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội,...” (Ma-thi-ơ 9:35a).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đi khắp các thành các làng có ý nghĩa gì? Ngài dạy dỗ trong Nhà hội có ý nghĩa gì? Ngày nay bạn hành động như Chúa Giê-xu “đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong nhà hội” như thế nào?


Sau khi ký thuật rất nhiều phép lạ Chúa Giê-xu đã thực hiện trong chương 9, Sứ đồ Ma-thi-ơ có phần tóm tắt ngắn gọn về chức vụ của Chúa Giê-xu tại Ga-li-lê trong câu 35. Qua đó chúng ta thấy rất rõ những việc Chúa Giê-xu đã làm tại khu vực xứ Ga-li-lê.


Thứ nhất, Chúa Giê-xu “đi khắp các thành, các làng” trong vùng Ga-li-lê. Theo sử gia người Do Thái Josephus thì Ga-li-lê là một vùng đất rộng lớn với nhiều làng mạc và thành phố, mật độ dân cư đông đúc, ước lượng ít nhất khoảng ba triệu người. Sứ đồ Ma-thi-ơ ký thuật Chúa “đi khắp các thành, các làng” có nghĩa là Ngài không bỏ qua việc rao giảng Nước Đức Chúa Trời cho một làng nhỏ nào trong vùng đất này.


Thứ hai, Chúa Giê-xu “dạy dỗ trong các nhà hội.” Trong thời kỳ Chúa Giê-xu, nhà hội của người Do Thái rất phổ biến. Khi nói Chúa “dạy dỗ” có nghĩa là Ngài tham dự những buổi nhóm lại của nhà hội trong những nơi Ngài đi tới, vì dân chúng biết Chúa Giê-xu là một Ra-bi nên sẽ mời Ngài đọc Kinh Thánh và cắt nghĩa cho họ hiểu (Lu-ca 4:16-21). Dù công việc trong những ngày trên đất của Chúa rất bận rộn nhưng Ngài vẫn nêu gương “...nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8). Chúa Giê-xu đã không viện bất kỳ lý do nào để không đến nhà hội trong ngày Sa-bát, Ngài tận dụng mọi cơ hội đến nhà hội để có thể đọc Lời Chúa và dạy dỗ cho nhiều người hiểu chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã tận dụng tối đa những cơ hội và thời gian Ngài có trên đất này để đến với nhiều người.


Ngày nay, khi đối diện với nhiều áp lực trong cuộc sống chúng ta thường dựa vào những lý do “quá bận,” “quá mệt mỏi,” “quá tốn thì giờ” v.v… nên không thể tham dự giờ Trường Chúa Nhật, giờ thờ phượng của các ban ngành, hoặc không dành thì giờ đọc và học Kinh Thánh cá nhân. Hoặc có thể chúng ta rất tự hào về nhà thờ của mình, về trang thiết bị, tiện nghi v.v… nhưng chúng ta lại không đi ra để đến với những người chưa bao giờ được nghe về Phúc Âm. Nhiều khi Phúc Âm của Chúa Giê-xu bị giới hạn trong phạm vi nhà thờ, chúng ta chờ người khác đến nhà thờ chứ chưa có kế hoạch đem “nhà thờ” đến với người khác. Chúa Giê-xu biết Ngài chỉ có một khoảng thời gian nhất định trên đất nên Ngài đã tận dụng tối đa khoảng thời gian đó, chúng ta cũng chỉ có một khoảng thời gian trên đất, hãy noi gương Chúa Giê-xu tận dụng tối đa khoảng thời gian đó để sống hữu ích và giúp nhiều người biết Chúa.


Cơ Đốc nhân là người thuộc về Đấng Christ, bạn có đang hành động giống Đấng Christ không?


Lạy Chúa, xin cho con nhớ những ngày trên đất của con rất ngắn ngủi. Xin Chúa giúp con thắng hơn những cám dỗ “bận rộn” để không bỏ qua những cơ hội thờ phượng Chúa và rao giảng Phúc Âm cho đồng bào.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page