top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-19 Dòng Dõi A-đam Và Dòng Dõi Đấng Christ


 

Câu gốc: “Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình” (câu 19).


Câu hỏi suy ngẫm: Dòng dõi A-đam và dòng dõi Đấng Christ có những đặc điểm gì? Vai trò của luật pháp là gì? Sứ đồ Phao-lô cho thấy ân sủng của Chúa vượt trội ra sao? Đáp ứng của bạn thế nào?


Ông A-đam đã phạm tội không vâng lời Chúa, ăn trái cây Chúa cấm trong vườn Ê-đen. Từ đó tội lỗi vào trong thế gian, sự chết đã xảy đến cho chính ông và cho cả nhân loại (câu 12). Ông A-đam giống như một cái khuôn bị hư bể, tất cả con cháu được đúc ra từ khuôn đó cũng đều bị lỗi. Mọi người đều có xu hướng phạm tội và đều đã phạm tội. Hậu quả của tội lỗi là sự chết về thể xác lẫn tâm linh, việc xảy ra y như Lời Chúa đã phán dạy trước sự sa ngã (Sáng Thế Ký 2:16-17; Rô-ma 5:14).


Đức Chúa Trời thánh khiết, công bình, và đầy lòng thương xót, Ngài đã có giải pháp cho loài người. Ngay khi con người sa ngã, con chiên vô can đã bị giết, da của nó che sự lõa lồ của ông bà A-đam Ê-va. Con chiên bị giết là hình bóng của Chúa Giê-xu, Ngôi Hai Đức Chúa Trời đã giáng trần, đứng vào vị trí của tội nhân để chịu hình. Sự công bình của Chúa Giê-xu khỏa lấp tội lỗi của những ai được tái sinh trong Ngài (Giăng 3:3, 5-7). Tất cả những người thuộc dòng dõi Chúa Giê-xu được nhận ân sủng, được xưng công bình, hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và sự sống tâm linh được phục hồi. Con dân Chúa cảm nhận và kinh nghiệm những điều này qua đời sống đổi mới bởi năng quyền Đức Thánh Linh hành động trong mỗi người (câu 16-17).


Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh cùng một nguyên tắc xuyên suốt trong phân đoạn Kinh Thánh này, đó là dòng dõi của người nào thì sẽ thừa kế tất cả đặc tính và di sản của người đó (câu 12, 15, 17-19, 21). Ông minh chứng rằng luật pháp không thể can thiệp vào việc tội lỗi đã vào trong thế gian và sự chết cai trị cả loài người (câu 13). Việc giữ luật pháp không đưa con người đến sự cứu rỗi. Vai trò của luật pháp là chỉ ra tội lỗi của con người và những hậu quả con người phải lãnh nhận vì tội lỗi. Luật pháp quả quyết con người không thể tự cứu mình, chỉ duy ân sủng của Chiên Con vô tội đã bị giết thay cho tội lỗi của con người. Nếu chỉ một mình ông A-đam sa ngã mà muôn người phải phạm tội và chết, thì ân sủng của Đức Chúa Trời tỏ ra dư dật nhờ một người duy nhất là Chúa Giê-xu gánh tội và ban sự sống cho hết thảy mọi người là dường nào (câu 15). Ân sủng của Chúa vượt trội hơn cả tội lỗi của ông A-đam. Hãy tạ ơn Chúa vì bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng ta nhận được sự sống đời đời (câu 20-21).


Bạn có sống đúng với tinh thần của một người thuộc về Chúa chưa?


Tạ ơn Chúa đã tái sinh con để con được lãnh nhận di sản của Ngài. Xin giúp con luôn sống với nhận thức, nắm vững giá trị và mục đích của một người thuộc dòng dõi Chúa Giê-xu.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

36 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page