top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-20 Kính sợ Chúa quan trọng hơn tài sản


 

Câu gốc: “Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va, còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo.”


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đã giúp con điều gì trong vấn đề chọn lựa? Kính sợ Chúa sẽ đem đến kết quả gì cho con người? Giàu có có thể mang lại cho con người điều gì và không thể mang lại điều gì? Bạn cần thay đổi về lý tưởng sống của mình ra sao?


Vua Sa-lô-môn đã dùng những từ so sánh“Thà… còn hơn” để dạy cho con suy nghĩ trong vấn đề chọn lựa. Câu 16 dạy con phải ưu tiên “kính sợ Đức Chúa Trời” còn hơn là “tài sản nhiều.” Con dân Chúa phải đặt giá trị thuộc linh cao hơn giá trị thuộc thể. Sách Châm-ngôn dạy rất nhiều về ích lợi của sự kính sợ Chúa: Kính sợ Chúa quý hơn tài sản vì là “một nguồn sự sống” (Châm-ngôn 14:27) và “dẫn đến sự sống” (19:23). Kính sợ Chúa đem đến “nơi nương cậy vững chắc” (14:26), hy vọng (23:17-18) và lời hứa trường thọ (10:27) cho con dân Ngài. Kính sợ Chúa giúp con người tránh xa tội lỗi (8:13), xây bỏ điều ác (16:6) và đi theo sự ngay thẳng của Chúa (14:2) v.v…


Làm việc siêng năng, ngay thẳng để trở nên giàu có không có gì sai trật vì giàu có cũng là một phước hạnh Chúa ban: “Phần thưởng của sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là sự giàu có, sự tôn trọng, và mạng sống” (Châm-ngôn 22:4). Nhưng nếu cậy vào của cải mà kiêu ngạo, không còn nương cậy vào Chúa là điều hoàn toàn sai, Chúa sẽ đánh đổ sự kiêu ngạo đó, “Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu ngã, còn người công chính được xanh tươi như lá cây” (11:28). Hãy biết rằng của cải sẽ không cứu tội nhân trong ngày đoán xét (11:4); họ không mua được sự bình an (15:16-17) hoặc danh tiếng tốt (22:1). Của cải có khuynh hướng tạm bợ, nay còn, mai mất (23:4-5; 27:23-24). Của cải là đầy tớ tuyệt vời đối với người khiêm nhường nhưng là ông chủ đáng sợ đối với người kiêu ngạo. Tiền bạc càng nhiều thì sự bối rối, lo toan càng tăng.


Xã hội ngày nay phát triển về khoa học rất nhanh nhưng về giá trị đạo đức lại bị con người xem nhẹ. Vì theo đuổi vật chất nên lương tâm con người trở nên chai đá, chẳng những đánh mất tình người mà còn xem thường giá trị tâm linh. Đồng tiền đã làm thay đổi lương tâm tốt của biết bao người. Xin Chúa cho chúng ta vâng theo Lời Chúa dạy: Chọn giá trị tâm linh bền vững hơn là chọn giá trị vật chất tạm bợ đời này. Chấp nhận ít của mà kính sợ Chúa để nhận được sự bình an, thanh thản. Cố gắng siêng năng làm việc, nhận biết những gì mình có là do Chúa ban cho. Biết cảm tạ Chúa và cũng biết chia sẻ cho anh em trong Hội Thánh và tha nhân gặp khó khăn.


Bạn có thật sự chọn điều tốt hơn chưa? Bạn có đang quá lo lắng về tiền bạc mà quên đi tầm quan trọng của linh hồn và giảm đi lòng kính mến Chúa chăng?


Tạ ơn Chúa đã nhắc nhở con chọn điều tốt hơn cho đời sống con. Xin cho con luôn biết kính sợ Chúa, biết tạ ơn Chúa với những của cải Chúa ban cho, sống thỏa lòng và biết chia sẻ cho những người nghèo khó.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page