top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-21 Các Ngươi Có Bao Nhiêu Bánh


 

Câu gốc: “Ngài phán hỏi môn đệ rằng: Các ngươi có mấy cái bánh? Môn đệ thưa rằng: Có bảy cái bánh, cùng vài con cá” (câu 34).


Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi chữa lành cho nhiều người, Chúa Giê-xu muốn làm điều gì cho đoàn dân? Các môn đệ đã bày tỏ tinh thần như thế nào với mong muốn của Chúa? Bạn áp dụng bài học thế nào khi đối diện với nhu cầu của người khác?


Sau khi đã chữa lành cho nhiều người, Chúa Giê-xu gọi môn đệ đến và phán, “Ta thương xót đoàn dân này; vì đã ba ngày ở cùng Ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lủi dọc đường chăng” (câu 32). Chúa Giê-xu không chỉ giảng dạy và chữa lành nhưng Ngài cũng quan tâm đến nhu cầu thể xác và sức khỏe của đoàn dân. Ngài không muốn họ trở về trong tình trạng mệt lã, đuối sức. Chúa thấy niềm khao khát thuộc linh của đoàn dân đến với Ngài không phải vì đồ ăn, và Ngài cũng quan tâm đến nhu cầu sức khỏe thân xác của họ.


Các môn đệ thật mau quên, họ không nhớ trong hoàn cảnh tương tự trước đó, Chúa đã hóa bánh cho đoàn dân rất đông ăn và còn dư lại đến 12 giỏ đầy. Vì thế họ trả lời với Chúa: “Ở nơi đồng vắng này, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh, đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao?” (câu 33). Khi Chúa Giê-xu hỏi, “Các ngươi có mấy cái bánh?” họ thưa rằng, “Có bảy cái bánh, cùng vài con cá.” Số thức ăn này nếu giữ lại trong tay họ cũng chỉ đủ dùng cho một ít người, nhưng trong tay Chúa, Ngài đã đáp ứng nhu cầu cho bốn ngàn người ăn không kể phụ nữ và con trẻ mà vẫn còn dư đến bảy giỏ đầy!


Ngày nay, chúng ta thường thoái thác trách nhiệm giúp đỡ người khác với câu nói “nhu cầu quá lớn,” “tôi không thể đáp ứng” v.v… Chúa Giê-xu muốn chúng ta quan tâm đến nhu cầu của những người chung quanh chúng ta như Ngài đã quan tâm. Đừng nói rằng chúng ta chỉ quan tâm nhu cầu thuộc linh còn nhu cầu vật chất thì họ phải tự lo. Chúa không muốn người khác chỉ nghe về tình yêu thương và ra về trong tình trạng đói khát vì thiếu thốn vật chất.


Mỗi chúng ta ai cũng có ít nhất một ta-lâng Chúa ban, nếu cứ khư khư giữ cho riêng mình, ích lợi sẽ chẳng đáng là bao, nhưng khi chúng ta trao dâng cho Chúa thì trong tay Ngài, sẽ trở nên ích lợi bội phần cho công việc Chúa, đáp ứng nhu cầu một cách lạ lùng, dư dật. Chính Chúa sẽ dùng những điều nhỏ bé của chúng ta để làm những điều lớn lao ích lợi cho nhiều người chung quanh đang có nhu cầu. Xin Chúa cho chúng ta nhạy bén với nhu cầu thuộc linh cũng như thuộc thể của những người chung quanh, với lòng thương xót muốn giúp đỡ họ trong khả năng mình có, Chúa sẽ ban kết quả lớn từ những của dâng nhỏ bé của chúng ta.


Bạn có quan tâm đến nhu cầu khó khăn và tận lực giúp đỡ những người chung quanh bạn không?


Lạy Chúa, xin cho con thật sự noi gương Chúa, sống bày tỏ Phúc Âm với những người chung quanh con, không chỉ giảng dạy và chữa lành tâm linh nhưng cũng quan tâm đến nhu cầu thể xác và sức khỏe của họ nữa.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

41 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page