top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-24 Đã được thử rèn

Updated: Apr 24, 2023


 

Câu gốc: “Chúng tôi lại sai một người trong anh em chúng tôi đi với họ, là người có lòng sốt sắng mà đòi phen chúng tôi đã thử thách trong nhiều dịp; …còn như hai anh em kia, là sứ giả của các Hội Thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ” (câu 22a, 23b).


Câu hỏi suy ngẫm: Nhân vật được Sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong câu 22 với lời chứng tốt như thế nào? Tại sao Sứ đồ Phao-lô nói hai nhân vật này là sứ giả của Hội Thánh và vinh quang của Đấng Christ? Bạn học gì trong sự phục vụ Chúa?


Ngoài một nhân vật được Sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong câu 18, còn có một nhân vật khác cũng không được nhắc đến tên mà ông đề cập trong câu 22 sẽ cùng đi với ông Tít trong hành trình đến Hội Thánh Cô-rinh-tô để nhận tiền quyên góp. Nhân vật này được giới thiệu là người rất nhiệt thành, sốt sắng, ngay khi trải qua “thử thách trong nhiều dịp,” hay nói cách khác, nhân vật này đã trải qua nhiều thử rèn trong sự phục vụ Chúa, cho nên ông bày tỏ lòng tin chắc chắn rằng, “lần này, vì cớ người có lòng rất tin cậy anh em, thì chắc là càng sốt sắng hơn.”


Điều tiếp theo, chúng ta được Sứ đồ Phao-lô cho biết cả hai nhân vật không được nêu tên này đều là “sứ giả của các Hội Thánh,” nghĩa là họ được sự tín nhiệm và sai phái của Hội Thánh, chứ không phải chỉ là sự tin tưởng của riêng Sứ đồ Phao-lô thôi. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, họ còn là “sự vinh hiển của Đấng Christ” (câu 23) vì họ là những Cơ Đốc nhân qua thử rèn đã luôn chứng tỏ lòng trung tín và nhiệt thành. Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô nhắn gửi các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô khi đón tiếp những sứ giả này hãy bày tỏ tình yêu thương với họ, để cho họ thấy ông có lý do chính đáng để tự hào về họ.


Trong thuận cảnh, để một người bày tỏ lòng sốt sắng của mình với công việc Nhà Đức Chúa Trời có lẽ không khó. Tuy nhiên, một người vẫn giữ lòng sốt sắng trong công tác phục vụ của mình trước sau không thay đổi, nghĩa là dù đối diện với nghịch cảnh, khó khăn, bị bức hại, thử thách nhưng vẫn giữ lòng sốt sắng giống như lúc người ấy phục vụ trong thuận cảnh là điều rất đáng trân trọng. Như thể lửa giúp vàng được tinh ròng hơn, thử thách thật sự là cần thiết cho người dấn thân vào công tác phục vụ, có như thế, chúng ta mới thật sự xứng đáng nhận được lời chứng tốt là đầy tớ trung tín và là “sự vinh hiển của Đấng Christ.” Một điều khác, hai nhân vật tuy được lời chứng tốt, được tin dùng nhưng lại không được nhắc đến tên. Người trung tín phục vụ Chúa, Chúa biết và Ngài đã ghi tên vào danh sách khen thưởng của Ngài, do đó nhắc tên hay không nhắc tên không làm ảnh hưởng đến tinh thần phục vụ Chúa của chúng ta.


Nếu Sứ đồ Phao-lô giới thiệu về bạn, ông sẽ giới thiệu như thế nào?


Tạ ơn Chúa đã cứu con và cho con cơ hội được phục vụ Nhà Cha, xin giúp con đủ sức trải qua mọi thử thách, luôn giữ lòng sốt sắng trong trọng trách được giao phó để xứng đáng được lời chứng tốt là “sự vinh hiển của Đấng Christ.”


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentar


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page