top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-25 Con Của Sự Sáng


 

Câu gốc: “Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ” (câu 5-6).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô viết về điều gì cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca? Sự khác nhau giữa những người thuộc về Chúa và những người không thuộc về Chúa là gì? Bạn chuẩn bị thế nào cho ngày Chúa Giê-xu Christ trở lại?


Sứ đồ Phao-lô viết thư cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về “ngày của Chúa” tức thời điểm Chúa Giê-xu tái lâm. Ông nhắc lại về thì giờ và thời điểm mà họ đã biết rất rõ, Chúa sẽ đến bất ngờ như kẻ trộm đột nhập trong ban đêm, không có kẻ trộm nào báo trước giờ trộm với chủ nhà cả! Những người không có Chúa sẽ không hề quan tâm nên chỉ lo sống và hưởng thụ cho hiện tại, họ nói “Bình hòa và yên ổn” mà không biết rằng tai họa sẽ bất thần ập đến, chẳng có ai thoát khỏi được.


Thế nhưng, con dân Chúa là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu đều là con của sự sáng, và con của ban ngày, không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối, thì ngày trọng đại ấy chẳng phải là quá bất ngờ hoặc đáng lo sợ. Bởi vì ngày Đức Chúa Giê-xu trở lại, với những người khước từ ân sủng cứu rỗi thì đây là ngày than khóc, nhưng chúng ta “thuộc về ban ngày” và “Vì Đức Chúa Trời không định cho chúng ta chịu cơn thịnh nộ, nhưng cho hưởng sự cứu rỗi trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (câu 8-9 BTTHĐ). Là con của sự sáng, điều quan trọng là chúng ta được kêu gọi để sống một đời sống tỉnh thức và tiết độ với niềm trông cậy về ngày Chúa trở lại. Nói cách khác, con cái của sự sáng luôn sống trong tinh thần sẵn sàng chuẩn bị đời sống thánh khiết, yêu thương, với đức tin trọn thành, và bền lòng trông cậy để đón chờ ngày vui mừng khi Chúa tái lâm. Thật phước hạnh khi biết rằng, trong ngày đó dù chúng ta đang còn sống hay đã qua đời đều được đồng sống với Ngài nhờ sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Con dân Chúa cần nắm vững điều này để khích lệ và gây dựng lẫn nhau, cùng nhau vui sống đón chờ ngày Chúa trở lại.


Cơ Đốc nhân là con của sự sáng và là con của ban ngày, chúng ta không thuộc về thế giới tối tăm của ban đêm. Nhưng nếu chúng ta chỉ chăm về đời này, lo bươn chải kiếm tiền hoặc sa vào các thói quen tội lỗi như những người chưa biết Chúa thì coi chừng khi Chúa đến, chúng ta còn chìm đắm trong bóng tối của màn đêm, không thấy và không biết rằng Chúa đã trở lại. Thật bất hạnh cho những ai xưng mình là con của sự sáng mà có nếp sống như vậy. Xin Chúa cho chúng ta luôn tỉnh thức và tiết độ để sống đúng với địa vị là con của sự sáng.


Nếu Chúa Giê-xu trở lại ngay hôm nay, bạn có đang tỉnh thức chờ đón Ngài không?


Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì trong Danh Ngài con được giải cứu và có niềm trông cậy trong ngày phước hạnh khi Ngài trở lại. Xin cho con luôn sống với địa vị là con của sự sáng.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

53 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page