top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-26 Điều làm vẻ vang cho chúng ta


 

Câu gốc: “Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian này, nhất là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo tính xác thịt, nhưng cậy ơn của Đức Chúa Trời” (câu 12).


Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì làm cho Sứ đồ Phao-lô thấy tự hào? Điều khẳng định này của ông mang lại ý nghĩa gì đối với các tín hữu tại Cô-rinh-tô? Làm thế nào để nếp sống bạn là sự vinh quang và vui mừng của nhau?


Mặc dù không trực tiếp đến với các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô để giúp họ nhìn thấy và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong Hội Thánh, nhưng các tín hữu tại đây đã biết rõ với uy quyền một sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, đồng thời với phẩm chất của Sứ đồ Phao-lô, thì bức thư của ông gửi cho họ thật có giá trị như sự hiện diện của ông. Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng ông thật sự có thể tự hào về đời sống thánh sạch và thật thà của chính bản thân ông cũng như của các bạn đồng lao (câu 12), đây chính là đức tính của Sứ đồ Phao-lô nhận lãnh từ mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời để cư xử với mọi người, trong đó có các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô.


Sự thánh sạch ông nói đến là sự trong sạch và thánh thiện. Ông không dùng uy quyền để áp đặt nhưng vì lợi ích cho đời sống của các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô nên ông đã không ngại mà chân thành nói ra những sự thật: đó chính là những điều sai sót, tội lỗi vẫn còn chứa chấp trong nếp sống Cơ Đốc của những tín hữu tại đây. Ông cho họ biết rằng ông đã đến với họ bằng ơn của Chúa ban cho, viết cho họ chính những điều họ đã nhận biết, và lòng ông ước ao họ sẽ tiếp tục nhận biết những chân lý này cho đến cuối cùng, để khi đến ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm, Sứ đồ Phao-lô sẽ là cớ để họ hãnh diện, và với đời sống nên thánh của họ cũng là điều khiến ông tự hào.


Sự thánh sạch và thật thà là hai điều khá hiếm hoi trong xã hội ngày nay, đặc biệt là trong xã hội hiện đại, con người rất dễ bị cám dỗ về danh, lợi, quyền mà lạc mất tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời. Nhiều khi sự gian dối lại được khen là khôn ngoan, khéo léo; sự bất khiết được xem là hợp thời, tiến bộ; tội lỗi được che giấu dưới lớp vỏ bọc quyền tự do cá nhân v.v… Là Cơ Đốc nhân, ước ao chúng ta không bị ảnh hưởng bởi những quan niệm sống của thế gian nhưng sống theo chuẩn mực của Lời Chúa, luôn nhận biết và đeo đuổi nếp sống thánh khiết và thật thà để mỗi chúng ta sẽ là vinh quang và vui mừng của nhau trong ngày Đức Chúa Giê-xu Christ trở lại.


Nếp sống của bạn có phải là niềm tự hào cho Hội Thánh, gia đình, và bạn bè không?


Lạy Chúa Thánh Khiết! Xin giúp con luôn giữ mối liên hệ với Chúa để con có đủ năng lực bày tỏ nếp sống thánh khiết và thể hiện sự thật thà trong lời nói cũng như việc làm của con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page