top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-27 Đối nhân và xử thế


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa; nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác” (Thi-thiên 146:9).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa muốn tuyển dân phải cư xử thế nào với khách ngoại bang, trẻ mồ côi, người góa bụa, người nghèo khó trong cộng đồng? Tại sao? Chúa nhắc bạn cần quan tâm và có hành động cụ thể nào với những người ấy?


Trước tiên, dân Chúa không nên bạc đãi khách ngoại bang và đừng hà hiếp họ (câu 21a). Chúa nhắc họ về một giai đoạn lịch sử đen tối, những trải nghiệm đau thương khi còn làm nô lệ ở Ai Cập. Họ đã bị người Ai Cập hà hiếp, đánh đập, và bóc lột đến cùng cực. Đức Chúa Trời đã nghe tiếng kêu van, nhìn thấy nỗi đau đớn của họ và Ngài đưa tay giải cứu họ khỏi kiếp nô lệ nơi xứ người. Chúa đã giáng mười tai họa trên dân chúng Ai Cập. Ngài buộc người Ai Cập phải trả lại tất cả những gì thuộc về người Ít-ra-ên và người Ít-ra-ên đã lột trần họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:35-36). Dân Chúa phải nhìn biết chân lý: Đức Chúa Trời công minh và chính trực. Ngài sẽ không thiên vị dù họ là tuyển dân vì Ngài luôn bênh vực người cô thế và diệt trừ người ác.


Thứ hai, dân Chúa không được phép ức hiếp một người góa bụa hay trẻ mồ côi nào (câu 22). Nếu tuyển dân không tuân mệnh lệnh của Chúa, ức hiếp người góa bụa và trẻ mồ côi, tiếng kêu than sẽ thấu đến tai Ngài, chắc chắn Chúa sẽ bênh vực họ. Ngài sẽ bừng cơn nóng giận và dùng gươm giết họ, vợ con của họ sẽ trở thành người góa bụa, trẻ mồ côi bị người khác ức hiếp lại (câu 24). Dân Chúa cần biết chân lý: Tay Chúa cầm giữ sự sống, sự giàu có, quyền thế và Ngài có thể xoay chuyển tình thế trong một phút giây, “Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, đặng để họ ngồi bên các quan trưởng, Cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp” (I Sa-mu-ên 2:7).


Thứ ba, người Ít-ra-ên phải có trách nhiệm đối với người nghèo, cho người khốn cùng mượn tiền để trang trải lúc có cần, không được cho vay lấy lãi. Nếu giữ áo xống của người lân cận làm của tin thì phải trả cho người đó trước khi mặt trời lặn (câu 25-26). Chúa là Đấng hay thương xót, Ngài yêu thương mọi người, quan tâm đến từng miếng ăn, cái mặc, giấc ngủ, và mọi nhu cầu cần thiết của con dân Ngài. Chúa quan tâm và chu cấp cho người nghèo qua lòng rộng rãi chia sẻ của cộng đồng dân Ngài, “Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm-ngôn 19:17).


Tóm lại, con dân Chúa phải có tâm tình giống Chúa, quan tâm và đối xử tử tế với người ngoại bang, góa bụa, trẻ mồ côi, và người nghèo, vì Chúa quan tâm và yêu thương họ.


Bạn có quan tâm đến những người khó khăn, đơn chiếc trong cộng đồng không?


Lạy Cha! Xin cho con có tâm tình giống như Chúa, sẵn lòng làm công cụ để Ngài sử dụng. Nguyện qua đời sống con, tình yêu và sự công chính của Ngài được tỏ bày.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page