top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-28 Lời Cầu Nguyện Đầy Yêu Thương


 

Câu gốc: “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa” (câu 20).


Câu hỏi suy ngẫm: Ba điều Chúa Giê-xu cầu xin Cha trước khi chịu chết là gì? Lời cầu xin này cho thấy tâm tình của Chúa ra sao? Bạn hứa nguyện gì với Chúa trong mùa kỷ niệm Chúa chịu Thương Khó và Phục Sinh năm nay?


Bài Cầu Nguyện Chung có người gọi là “Bài Cầu Nguyện của Chúa” (Ma-thi-ơ 6:9-13), nhưng đó là bài cầu nguyện Chúa dạy cho chúng ta. Trong Phúc Âm Giăng chương 17 mới là “Bài Cầu Nguyện của Chúa Giê-xu.” Chúa cầu xin Cha Ngài ít nhất ba điều: Thứ nhất, gìn giữ những người thuộc về Ngài để không ai bị mất (câu 15), thứ hai, thánh hóa họ (câu 17), và thứ ba, cho họ hiệp một và kết quả (câu 20-21).


Lời cầu nguyện thứ nhất, Chúa cầu xin cho Hội Thánh Ngài không ai bị thất lạc, và xin Cha giữ gìn họ khỏi điều ác (câu 12-15). Câu chuyện đồng bạc bị mất và con chiên lạc mất trong Phúc Âm Lu-ca chương 15 có ý nghĩa ở chỗ dù vẫn còn tiền, còn chiên, nhưng chủ nhân vẫn quyết tâm tìm cho bằng được đồng xu, con chiên lạc mất. Ngày nay, nếu đang có 100 tín hữu, liệu chúng ta có bỏ công tìm lại một tín hữu đi sai lạc không? Chúa Giê-xu yêu chúng ta vô cùng. Một khi chúng ta lạc khỏi ràn chiên của Ngài, bằng mọi cách Ngài sẽ tìm kiếm, đem chúng ta về để chăm sóc. “Gìn giữ khỏi điều ác” hay người ác, nghĩa là Chúa không quên thế lực thù địch luôn rình mò chung quanh tìm nuốt những người không cảnh giác, và Ngài cầu xin Đức Chúa Cha giúp sức chống lại kẻ thù (I Phi-e-rơ 5:8; Ê-phê-sô 6:18).


Lời cầu nguyện thứ hai, Chúa muốn chiên của Ngài phải “khỏe” (tức nên thánh, câu 17). Chúng ta nhờ sự tuyển chọn của Đức Chúa Cha, máu của Chúa Giê-xu, và công việc Đức Thánh Linh (I Cô-rinh-tô 6:11), tức Ba Ngôi Đức Chúa Trời mà được nên thánh. “Lời Cha tức là lẽ thật” (câu 17), khi chúng ta vâng giữ Lời Chúa, người ác sẽ không có lý do kiện cáo chúng ta.


Lời cầu nguyện thứ ba, cũng dành cho mỗi chúng ta ngày nay là những người sẽ nghe và tiếp nhận lời chứng của các môn đệ mà tin đến Con. Chúa muốn tất cả chúng ta hiệp một với nhau và với Chúa để làm cho “thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến,” hàm ý cùng nhau ra đi và có kết quả để mở mang Vương Quốc Ngài trong thế gian (Giăng 15:8).


Trong mùa kỷ niệm Chúa chịu Thương Khó và Phục Sinh năm nay, hãy nhớ về lời cầu nguyện đầy yêu thương của Chúa Giê-xu để cảm nhận được tâm tình của Chúa với chúng ta, đồng thời hứa nguyện với Chúa con sẽ sốt sắng học Lời Ngài để sống nên thánh, lánh xa điều ác, và hết lòng hiệp một với nhau rao truyền tình yêu Chúa cho đồng bào.


Bạn có hết lòng thực hiện theo lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu không?


Tạ ơn Chúa vì tình yêu vô giá của Ngài, dù sắp chịu đau đớn nhưng Ngài vẫn cầu nguyện cho con và Hội Thánh Ngài! Cha ơi, xin giữ con trong Danh Cha, khiến con nên thánh, hiệp một để kết quả nhiều, đáp lại tình yêu lớn lao của Chúa!


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

189 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page