top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-29 Chúa lập lại giao ước với Y-sơ-ra-ên (Phần 5)

Updated: Apr 24, 2023


 

Câu gốc: “Ngươi chớ dâng huyết của con sinh tế ta cùng bánh pha men, thịt của con sinh về lễ Vượt Qua chớ nên giữ đến sáng mai” (câu 25).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dạy dân Chúa những điều gì? Mỗi điều có ý nghĩa như thế nào? Những điều Chúa dạy liên hệ gì đến con dân Chúa ngày nay?


Trong câu 25-26, Chúa dạy dân Chúa ba điều: Thứ nhất, máu con sinh tế trong ngày lễ Vượt Qua phải được dâng lên cùng với bánh không men như trong đêm vượt qua tại Ai Cập. Nhờ máu con sinh bôi trên cửa mà các con trưởng nam của người Ít-ra-ên thoát chết khi thiên sứ của Chúa vượt qua. Con sinh tế bị giết trong lễ Vượt Qua là biểu tượng của Chúa Giê-xu sẽ phải đổ máu để cứu nhân loại; vì thế thịt con sinh được kể là thánh, thịt đó phải được ăn trong đêm và chôn phần còn thừa trước khi trời sáng, tránh tình trạng bị ôi thiu. Ngày nay, bánh và chén trong Thánh lễ Tiệc thánh tượng trưng cho thân và máu của Chúa Giê-xu đã đổ ra vì tội lỗi chúng ta. Vì thế, chúng ta phải hết sức cẩn trọng khi cầm bánh và chén, biết xét mình theo Lời Chúa dạy để thể hiện lòng tôn kính Chúa.


Thứ hai, dân Chúa phải dâng hoa quả đầu mùa cho Đức Giê-hô-va để bày tỏ lòng biết ơn. Hoa quả đầu mùa là những bông trái tốt lành và ngon nhất được ưu tiên dâng cho Chúa, thể hiện lòng yêu kính Chúa, dâng lên Ngài điều quý nhất. Dâng hoa quả đầu mùa cũng thể hiện đức tin Chúa sẽ chu cấp đầy đủ vật thực cho họ qua mùa màng sau đó. Đức Giê-hô-va sẽ nhậm lấy tấm lòng của dân Chúa, sau đó Ngài ban lại cho các thầy tế lễ những lễ vật này. Chúa luôn quan tâm đến đời sống của người phụng sự trước mặt Ngài (Lê-vi Ký 23:17-20; Dân Số Ký 18:12-13). Ngày nay, với lòng biết ơn Chúa, chúng ta dâng lên Ngài những gì quý nhất như lời Thánh ca 374: “Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, thời thanh xuân luôn cả năng lực… Lòng biết ơn nên lo phụng sự hoài, Dâng điều chi tốt nhất cho Ngài.” Ngoài ra, Hội Thánh cũng phải quan tâm đến đời sống của người chăn bầy để họ an lòng phục vụ Chúa.


Thứ ba, dân Chúa không được nấu thịt dê con trong sữa mẹ nó. Đây là việc các Dân Ngoại làm khi dâng của tế lễ cho thần của họ, với niềm tin dê con sẽ được nuôi dưỡng bởi sữa của mẹ nó sau khi đã chết. Điều này đưa đến quan niệm sai lầm rằng con vật hay người chết vẫn có thể tiếp tục ăn uống như lúc còn sống, là điều ngược với lời dạy của Chúa. Kinh Thánh cho biết không có việc làm hoặc ăn uống dưới phần mộ (Truyền Đạo 9:10; 12:6-7). Cơ Đốc nhân phải thể hiện lòng hiếu thảo, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ khi còn sống trên đời chứ cha mẹ không thể ăn thức ăn người cúng khi qua đời.


Bạn có xây dựng mối tương giao mật thiết với Chúa, Hội Thánh, và gia đình chưa?


Lạy Chúa, cầu xin Ngài giúp con hiểu biết Lời Chúa và sống theo Lời Chúa dạy mỗi ngày. Xin dạy con xây dựng mối tương giao mật thiết với Chúa, làm đẹp lòng Chúa trong mối tương giao với Hội Thánh, người thân, và tha nhân.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page