top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-30 Lễ tấn phong thầy tế lễ (phần 5)


 

Câu gốc: “Trong bảy ngày ngươi hãy làm lễ chuộc tội cho bàn thờ và biệt riêng ra thánh; bàn thờ sẽ trở nên rất thánh, phàm vật gì đụng đến đều sẽ được nên thánh vậy” (câu 37).


Câu hỏi suy ngẫm: Việc dâng của lễ chuộc tội, cách chế biến thức ăn của các thầy tế lễ trong suốt kỳ lễ phong chức cho biết gì về bản tính của Đức Chúa Trời? Bàn thờ trở nên rất thánh có ý nghĩa gì trong nghi thức tấn phong thầy tế lễ? Bài học hôm nay có liên hệ gì đến bạn?


Đức Chúa Trời thánh khiết nên ai đến gần Ngài cũng phải thánh khiết. Vì con người không có khả năng tự mình làm nên thánh nên Đức Chúa Trời đã cho giải pháp để thanh tẩy tội lỗi của con người qua của lễ chuộc tội thời Cựu Ước, cũng là hình bóng của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Tân Ước, một của lễ toàn hảo do Đức Chúa Trời sắm sẵn. Suốt bảy ngày, các thầy tế lễ phải ở luôn trong đền thánh để thực hiện nghi thức lễ chuộc tội (câu 36-37; Lê-vi Ký 8:33). Điều này cho thấy Chúa đặc biệt chú trọng về phương diện nên thánh của các thầy tế lễ (Lê-vi Ký 11:45).


Bàn thờ sẽ trở nên rất thánh sau bảy ngày lập ông A-rôn và các con trai người làm thầy tế lễ. Đức Chúa Trời hài lòng khi con dân Ngài vâng theo mọi lời Ngài phán dạy. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời làm cho của lễ, thức ăn và các thầy tế lễ, v.v… đều được nên thánh. Nơi nào có sự hiện diện của Chúa, nơi đó sẽ trở nên rất thánh. Cũng vậy, chúng ta ngày nay được gọi là thánh đồ không phải vì chúng ta thánh thiện hơn bao người khác nhưng vì chúng ta đã được liên kết với Ba Ngôi Đức Chúa Trời Chí Thánh. Đức Chúa Cha chọn chúng ta trước khi sáng thế (Ê-phê-sô 1:4), Đức Chúa Con mua chuộc chúng ta bằng máu quý giá của Ngài, và Đức Thánh Linh đang ở cùng, dạy dỗ, thánh hóa chúng ta mỗi ngày.


Đức Chúa Trời là tình yêu. Ngài trân quý người phục sự Ngài, đáp ứng mọi nhu cầu cho họ. Trong suốt bảy ngày phong chức, Đức Chúa Trời đã ban cho ông Môi-se và các thầy tế lễ đặc ân được dùng những thức ăn đã biệt ra thánh mà không ai khác được đụng đến. Họ sẽ dùng phần thịt cái o (là thịt ức) và giò (là thịt đùi) của con chiên đực dâng làm của lễ thù ân (là lễ tạ ơn). Phần thịt này được nấu trong nơi thánh, được ăn với bánh trong giỏ dâng nơi hội mạc. Cả thịt và bánh thừa đều phải được thiêu hủy qua ngày hôm sau, như vậy các thầy tế lễ luôn có thức ăn mới mỗi ngày. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì ngày nay chúng ta cũng được Ngài ban cho “chức thầy tế lễ nhà vua” (I Phi-e-rơ 2:9). Chúa cũng hứa ban cho chúng ta vật thực cùng mọi nhu cầu đầy đủ mỗi ngày (Ma-thi-ơ 6:31-33). Vậy hãy sống biết ơn và giữ mình thánh khiết vì Chúa chúng ta là thánh.


Bạn có luôn xây dựng mối tương giao thân mật với Đấng Thánh của mình không?


Chúc tụng Ba ngôi Đức Chúa Trời Chí Thánh và Chí Ái của con! Xin giúp con biết ưu tiên xây dựng mối tương giao thân mật với Chúa trong sự cầu nguyện và học hỏi Lời Ngài để con được nên thánh, bước đi trong sự vâng lời và làm rạng Danh Thánh của Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page