top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-01 Tấm lòng lắng nghe và học hỏi


 

Câu gốc: "Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy" (câu 4b).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai nhấn mạnh tấm lòng lắng nghe và tinh thần học hỏi của Người Đầy Tớ Đức Chúa Trời như thế nào? Bạn học được gì từ tấm gương học hỏi của Người Đầy Tớ này?


Tiên tri Ê-sai đề cập rất nhiều về Chúa Cứu Thế Giê-xu như là Người Đầy Tớ của Đức Giê-hô-va. Trong chương này, ông nhấn mạnh đến tinh thần lắng nghe và học hỏi của Ngài. Để trở thành một đầy tớ trung thành và hữu ích, người đó phải có tinh thần học hỏi và chuyên tâm lắng nghe ý muốn của chủ mình. Tại đây, Chúa Giê-xu được mô tả là một Đầy Tớ có mối liên hệ mật thiết với Chủ, Chủ đánh thức Ngài mỗi sớm mai để lắng nghe Chủ dạy dỗ (câu 4), và là một Đầy Tớ luôn vâng phục Đức Chúa Trời là Cha, sẵn sàng chịu khổ để hoàn tất sứ mệnh được giao (câu 6). Trong suốt những năm trên đất, Chúa Giê-xu đã thể hiện một đời sống đầu phục ý muốn Đức Chúa Cha một cách tuyệt đối (Giăng 5:30; 8:28; 11:42). Ngài đã để lại tấm gương đầy tớ, học trò trung tín cho chúng ta noi theo.

Câu 7-9 cho thấy kết quả của tấm lòng lắng nghe là được Đức Chúa Trời "giúp đỡ." Ngài sẽ không bị "xấu hổ" và kẻ thù cũng không dám "kiện" hay "đối địch" Ngài. Cho dù Chúa Giê-xu phải chịu khổ nạn như Tiên tri Ê-sai báo trước, nhưng Ngài vui lòng vâng phục Đức Chúa Cha trong tinh thần của Người Đầy Tớ trung kiên.


Cơ Đốc nhân được Chúa Giê-xu chuộc bằng chính máu của Ngài trên cây thập tự, nên tất cả chúng ta đều được gọi là "đầy tớ" hay "môn đệ" của Chúa, vậy chúng ta phải học theo gương Ngài trong tinh thần học hỏi và tấm lòng lắng nghe, thuận phục. Chúng ta phải ở trong mối tương giao mật thiết với Chúa vì đó là bí quyết để làm vui lòng Chúa, Chủ của chúng ta. Mỗi buổi sớm mai khi thức dậy hãy bắt đầu ngày mới với thì giờ cầu nguyện và học hỏi Lời Chúa. Chúng ta phải tìm kiếm sự hướng dẫn từ Chúa trước tiên trong ngày mới của mình như kinh nghiệm của Vua Đa-vít: "Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi; Mắt Ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con" (Thi-thiên 32:8 BTTHĐ).


Lắng nghe và học hỏi Lời Chúa là một kỷ luật thuộc linh chúng ta phải rèn tập để thành thói quen và ưu tiên mỗi ngày. Vì chỉ khi lắng nghe Lời Chúa thì mới biết ý muốn Ngài và sống đúng mục đích Chúa muốn trên đời sống chúng ta. Nhờ lắng nghe và học hỏi, chúng ta trở sẽ thành đầy tớ trung tín và kết quả cho Chúa như người học trò hết lòng làm theo điều thầy mình dạy chắc chắn sẽ được thành công. Từ đó, Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta biết sử dụng lời nói an ủi, khuyến khích, và nâng đỡ người khác.


Bạn có kỷ luật bản thân trong việc lắng nghe và học hỏi Lời Chúa mỗi buổi sớm mai chưa?


Cảm tạ Chúa đã cứu chuộc con để con trở nên đầy tớ của Ngài. Xin giúp con giữ được kỷ luật lắng nghe tiếng Chúa qua tinh thần học hỏi Lời Ngài mỗi khi bắt đầu một ngày mới.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page