top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-02 Chúa Là Chủ Hôn Nhân


 

Câu gốc: “Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó” (Sáng-thế Ký 2:18).


Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh cho biết ai là Chủ hôn nhân? Cơ Đốc nhân có trách nhiệm xây dựng hôn nhân trên nền tảng nào? Để vượt qua thách thức trong hôn nhân, bạn phải ghi nhớ và thực hành điều gì khi lập gia đình?


Người Pha-ri-si muốn thử Chúa Giê-xu nên đến hỏi quan điểm của Ngài về việc ly dị căn cứ Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:1-3. Qua câu trả lời của Chúa, chúng ta biết được định chế hôn nhân khi Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân đầu tiên, và chúng ta cũng biết chính Chúa là Chủ và có thẩm quyền trên hôn nhân.


Từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời “dựng nên một người nam, một người nữ” và thiết lập hôn nhân giữa một nam - một nữ để hình thành một gia đình đầu tiên (câu 4). Chúa đã xác định “Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.” Như vậy, Chúa thiết lập hôn nhân để đem lại hạnh phúc cho con người qua sự giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau, và duy trì nòi giống.


Phước hạnh trong hôn nhân phải đi đôi với trách nhiệm. Lời Chúa dạy, “Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà gắn bó với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt” (câu 5) nhấn mạnh đến trách nhiệm của gia đình không còn lệ thuộc cha mẹ mà là trên vợ chồng, đặc biệt là người nam. Nguyên tắc “cả hai là một” nghĩa là nửa kia dù tốt hay xấu đều là một phần của nhau. Người chồng phải gánh lấy trách nhiệm trong việc bảo vệ và xây dựng hôn nhân hạnh phúc. Trách nhiệm này không những về phương diện vật chất nuôi sống gia đình mà còn là trách nhiệm về đức tin của các thành viên để cuộc sống được phước hạnh Chúa ban. Cuối cùng, Chúa nhấn mạnh với những người thử Ngài rằng: “Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!” (câu 6).


Ngày nay, nhiều gia đình đang đối diện với những thách thức trong hôn nhân. Tỷ lệ hôn nhân tan vỡ ngày càng tăng. Điều này nhắc nhở mỗi Cơ Đốc nhân phải vô cùng cẩn trọng khi lập gia đình và nuôi dưỡng hôn nhân. Phải luôn nhớ Chúa là Chủ hôn nhân để thiết lập gia đình trên nền tảng kính sợ Chúa, yêu thương nhau. Chúa Giê-xu yêu và hy sinh cho Hội Thánh thể nào, chồng cũng phải yêu và sẵn sàng hy sinh cho vợ thể ấy như lời Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh… Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy” (Ê-phê-sô 5:25, 28). Ước mong gia đình mỗi chúng ta nhờ ơn Chúa giữ vững nền tảng trong hôn nhân và hưởng được phước hạnh qua hôn nhân Chúa ban.


Bạn có luôn nhớ Chúa là Chủ và có thẩm quyền trên hôn nhân của bạn không?


Tạ ơn Cha đã ban cho con người bạn đời để yêu thương và nâng đỡ nhau trên bước đường theo Chúa dù chúng con bất toàn và khác biệt. Xin Chúa là Chủ hôn nhân gìn giữ để gia đình con làm trọn mục đích tốt đẹp của hôn nhân trên đất này.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

365 views0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page