top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-03 Học lời Chúa để khôn ngoan


 

Câu gốc: "Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng" (câu 10).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đã nêu lên một nguyên tắc nào trong câu 9? Sự khôn ngoan khởi đầu từ đâu và đem lại ích lợi gì? Làm sao để có nếp sống khôn ngoan và hài lòng Chúa? Bạn học hỏi và tìm kiếm sự khôn ngoan như thế nào?


Vua Sa-lô-môn nêu lên một nguyên tắc là nếu trao cơ hội cho người khôn ngoan, người sẽ khôn ngoan hơn, và nếu dạy dỗ người công chính, người sẽ tăng thêm tri thức (câu 9). Sự khôn ngoan được bắt đầu từ Đức Chúa Trời vì Ngài là nguồn của sự khôn ngoan (Gia-cơ 1:5). Vì thế, khi một người biết kính sợ Chúa thì đó chính là khởi đầu của sự khôn ngoan.


Vua Sa-lô-môn còn cho biết thêm: "Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng" (câu 10b). Nhận biết Chúa không phải chỉ là những kiến thức về Chúa nhưng còn phải ở trong mối liên hệ với Chúa bằng tấm lòng tôn kính và thờ phượng Ngài. Để nhận biết Chúa, không gì khác hơn là chúng ta phải đọc và học Lời Ngài. Để tìm kiếm và học hỏi sự khôn ngoan từ Chúa, chúng ta phải có sự khao khát học hỏi Lời Chúa. Nhờ đó sẽ nhận biết đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời trong Lời Ngài để làm theo, đồng thời sẽ giúp chúng ta càng yêu mến và kính sợ Chúa nhiều hơn. Càng học biết Đức Chúa Trời như vậy, chúng ta sẽ càng khôn ngoan, tri thức và sự thông sáng sẽ càng trở nên sắc bén để đối diện với mọi nan đề trong cuộc sống và có quyết định đúng trong mọi sự.


Lời dạy trong Châm-ngôn ở đây cũng khẳng định: "Nếu con khôn ngoan, thì có ích cho chính mình con" (câu 12). Sự khôn ngoan giúp con người biết cách cư xử tốt đẹp với nhau và mang lại nhiều lợi ích cho chính mình cũng như cho những người chung quanh. Nhưng khôn ngoan ở đây không phải là khôn theo quan niệm của con người, mà theo cái nhìn của Đức Chúa Trời là nguồn của khôn ngoan. Vì thế, chúng ta cần học khôn ngoan từ trong Lời Chúa. Ai yêu mến Chúa thì mong muốn được học biết về Ngài và học từ Ngài mỗi ngày. Còn ai thờ ơ đối với việc học hỏi những điều thuộc về Chúa, thì đó là dấu hiệu của những người không biết Đức Chúa Trời và thiếu sự khôn ngoan.


Là con cái Chúa, chúng ta được Ngài ban cho Lời khôn ngoan chính là Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải học hỏi sự khôn ngoan qua Kinh Thánh để có nếp sống khôn ngoan và vui lòng Chúa. Con dân Chúa không chỉ nghe Lời Chúa mỗi tuần qua bài giảng của mục sư là đủ, nhưng chúng ta cần giữ kỷ luật tâm linh trong sự học Lời Chúa mỗi ngày qua thì giờ ở riêng với Chúa. Mỗi Cơ Đốc nhân cần thực hành kỷ luật này để học hỏi sự khôn ngoan cho cuộc đời mình.


Bạn tìm kiếm và học hỏi sự khôn ngoan mỗi ngày thế nào?


Tạ ơn Chúa đã ban cho con Lời khôn ngoan của Ngài. Xin giúp con hết lòng giữ kỷ luật tâm linh trong việc học hỏi Lời Chúa để con được lòng khôn ngoan mà sống vui lòng Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page