top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-03 Quản lý và sử dụng ân tứ Chúa ban

Updated: Apr 24, 2023


 

Câu gốc: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (câu 10).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu dùng ân tứ mình nhận được để làm gì? Mục đích tối hậu của việc sử dụng ân tứ là gì? Bạn nhận được những ân tứ thuộc linh nào? Bạn đang dùng ân tứ Chúa ban để phục vụ Nhà Chúa như thế nào?


Mỗi Cơ Đốc nhân khi đã tiếp nhận Chúa và được Đức Thánh Linh ngự vào lòng đều được ban cho một hoặc nhiều ân tứ thuộc linh, không ai là không có. Chúa ban ân tứ cho mỗi người nhằm mục đích góp phần gây dựng Hội Thánh và tôn vinh Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 14:12; Ê-phê-sô 4:11-12). Thế nhưng, nhiều Cơ Đốc nhân lơ là trong việc khám phá và phát triển ân tứ thuộc linh Chúa ban để phục vụ. Do đó, họ chưa biết hoặc chưa sử dụng ân tứ thuộc linh đúng mục đích Chúa muốn và không đem đến kết quả cho Nhà Ngài.


Trong phần Kinh Thánh này, Sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi con dân Chúa “hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau” (câu 10 Bản Truyền Thống Hiệu Đính-BTTHĐ). Theo Sứ đồ Phi-e-rơ, ân tứ thuộc linh là ân sủng của Chúa ban cho con cái Ngài. Mỗi chúng ta chỉ là những quản gia quản lý các thứ ơn Chúa ban và khéo sử dụng chúng để phục vụ Chúa và người khác. Khi mỗi con dân Chúa biết khám phá và phát triển những ân tứ thuộc linh Chúa ban cho mình thì sẽ thúc đẩy mọi người phục vụ lẫn nhau và thể hiện ân sủng của Chúa trong cuộc sống hằng ngày.


Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích thêm: “Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng Danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 11). Ở đây, ông chỉ nêu ví dụ về hai ân tứ chính mà chúng ta thường thấy trong Hội Thánh là “giảng dạy” và “phục vụ.” Tuy nhiên, còn có nhiều ân tứ thuộc linh khác nữa đã được Sứ đồ Phao-lô kể ra trong các thư của ông (Rô-ma 12:6-8; I Cô-rinh-tô 12:8-11; Ê-phê-sô 4:11).


Điều chúng ta cần lưu ý ở đây là cả hai ân tứ giảng dạy và phục vụ mà Sứ đồ Phi-e-rơ đề cập đều được Chúa giao phó, cho nên người thực hiện cần phải nhờ sức Chúa “hầu cho Đức Chúa Trời được sáng Danh trong mọi sự” (câu 11). Khi chúng ta nhận ra ân tứ Chúa ban và sẵn sàng dùng chúng để phục vụ cho công việc Nhà Chúa thì Ngài sẽ càng gia ơn và thêm sức để chúng ta làm thật kết quả. Nhưng ngược lại, khi chúng ta sử dụng ân tứ thuộc linh như một tài năng của riêng mình và chỉ phục vụ cho mục đích cá nhân thì Chúa có thể lấy lại ân tứ đó bất cứ lúc nào.


Bạn có nhận biết và sẵn sàng sử dụng mọi ân tứ Chúa ban để phục vụ Chúa và anh chị em mình không?


Tạ ơn Chúa đã ban ân tứ thuộc linh cho con. Xin giúp con biết phát triển các ân tứ đó vào sự phục vụ Chúa và người khác hầu làm sáng Danh Ngài và đem kết quả cho Nhà Chúa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

112 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page