top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-04 Sống nhờ Lời Chúa


Ma-thi-ơ 4:1-4

 

Nghe AudioCâu gốc: “Đức Chúa Giê-xu đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu chịu cám dỗ ở đâu và vào thời điểm nào? Ma quỷ cám dỗ Chúa ở lãnh vực nào trước tiên? Chúa đối phó với sự cám dỗ như thế nào? Bạn thường chống lại cám dỗ bằng cách nào?


Sau khi chịu báp-tem (Ma-thi-ơ 3), Chúa Giê-xu đã được Thánh Linh đem vào hoang mạc để chịu cám dỗ. Hoang mạc ở xứ Pa-lét-tin là một nơi vắng vẻ, toàn cát, có một số đá sỏi và đá vôi bể vụn như những ổ bánh mì. Tại đây con người dễ cảm thấy cô đơn và bị ruồng bỏ. Hơn nữa, Chúa Giê-xu vừa trải qua bốn mươi ngày đêm kiêng ăn và Ngài đang đói (câu 2). Rõ ràng Chúa đang bị đặt vào một hoàn cảnh đầy thách thức trước những cám dỗ dễ gây tổn hại nhất!


Theo nhu cầu cơ thể vật lý của con người, khi đang đói người ta sẽ rất dễ bị thức ăn cuốn hút. Hiểu rõ điểm yếu này nên cám dỗ đầu tiên ma quỷ đem đến cho Chúa Giê-xu là cám dỗ về thức ăn. Ngoài ra, ma quỷ cũng đánh vào địa vị của Chúa Giê-xu. Trong cảnh cô đơn, lẻ loi, ma quỷ muốn Chúa chứng minh Ngài là Con Đức Chúa Trời qua việc thể hiện quyền năng “khiến đá thành bánh” (câu 3). Cả hai khía cạnh cám dỗ mà ma quỷ đưa đến với Chúa đều chạm đến nhu cầu của Ngài trong bối cảnh lúc ấy. Nhưng Chúa Cứu Thế của chúng ta đã không dễ rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Ngài đã dùng vũ khí tối ưu để chống lại, đó chính là Lời Đức Chúa Trời.


Chúa Giê-xu đã trích dẫn trong Phục Truyền 8:3: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (câu 4). Nếu đọc tiếp những cám dỗ sau đó chúng ta thấy Chúa Giê-xu luôn đáp lại với ma quỷ bằng Lời Đức Chúa Trời. Và đó chính là vũ khí “lợi hại” và “đáng sợ” nhất đối với ma quỷ.


Nhờ Lời Chúa mà chúng ta được sống! Lời Chúa không chỉ là vũ khí chống lại mọi sự tấn công của ma quỷ mà còn là thức ăn quan trọng và cần thiết để nuôi dưỡng đời sống thuộc linh. Theo lời khẳng định của Chúa Giê-xu trong câu 4, con cái Chúa sống không phải chỉ nhờ vào bánh (thức ăn) mà thôi, nhưng cần phải có Lời của Đức Chúa Trời nữa. Khi chúng ta nuôi dưỡng, chăm chút cho cơ thể vật lý bao nhiêu, chúng ta càng phải lo lắng và nuôi dưỡng đời sống tâm linh bấy nhiêu. Có câu nói: “No Bible, No Breakfast” tạm dịch “Không có Lời Chúa thì không ăn sáng.” Có bao nhiêu Cơ Đốc nhân cam kết sẽ không ăn sáng nếu trước hết không đọc hay học Kinh Thánh? Nếu mỗi Cơ Đốc nhân đều trung tín giữ kỷ luật đọc và suy ngẫm Lời Chúa thì chắc chắn đời sống tâm linh sẽ được tăng trưởng và sẽ kinh nghiệm được một đời sống sung mãn trong Chúa.


Khi đối diện với cám dỗ và thử thách, bạn có dùng Lời Chúa để chống trả không?


Lạy Chúa, xin giúp con siêng năng nghiên cứu và học hỏi Lời Chúa để khi con đứng trước cám dỗ, Lời Ngài sẽ giúp con đắc thắng. Xin cho con sống nhờ Lời Chúa!

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


57 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page