top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-06 Nguồn bình an


 

Câu gốc: “Sáng Danh Chúa trên các tầng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (câu 14).


Câu hỏi suy ngẫm: Thiên sứ đã báo tin gì cho mấy người chăn chiên? Tin ấy có ý nghĩa như thế nào cho thế giới và cho mọi người? Các thiên binh và thiên sứ đã ca ngợi Chúa ra sao? Điều gì cho thấy Chúa Giê-xu thật sự là nguồn bình an cho bạn?


Nhắc lại sự giáng sinh của Chúa Giê-xu để học về nguồn của sự bình an. Trong đêm Chúa giáng sinh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, có mấy người chăn chiên đang trú ngoài đồng nhận được tin về sự ra đời của Ngài qua một thiên sứ hiện ra và báo tin mừng cho họ. Thiên sứ còn khẳng định đây “sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân” vì Ngài là Đấng Cứu Thế, là Chúa được sinh ra cho chính họ và cả nhân loại (câu 10-11). Thiên sứ cũng chỉ cho họ dấu hiệu để nhận biết Ngài (câu 12). Ngay lúc ấy, có muôn vàn thiên binh, thiên sứ ca ngợi Đức Chúa Trời: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người!” (câu 14 BTTHĐ).


Rõ ràng sự ra đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đem bình an và hy vọng đến cho thế giới vì nhờ Ngài mà con người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và nhận được sự bình an thật như Sứ đồ Phao-lô đã giải thích rõ ràng: “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (Rô-ma 5:1). Tiên tri Ê-sai đã báo trước về Ngài trong Ê-sai 9:5b rằng: “Ngài sẽ được xưng là… Chúa Bình An.” Như vậy, Kinh Thánh khẳng định chính Chúa Giê-xu là nguồn và trọng tâm của sự bình an.


Khi tin nhận Chúa Giê-xu, nguồn bình an, chúng ta sẽ hưởng được sự bình an tuyệt đối trong Ngài. Thế nhưng ngày nay nhiều người vẫn không nhận biết điều này. Người ta miệt mài đi tìm sự bình an ở nhiều nơi, bằng nhiều cách khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy bất an. Thế giới ngày một trở nên bất ổn với nhiều biến động. Con người không có sự bình an, mà ngược lại sống trong vô vọng, lo lắng, bất an. Tất cả là do tội lỗi nên con người không có bình an với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu giáng thế để chết thay tội cho nhân loại, đem tất cả những ai tin Ngài trở lại phục hòa với Đức Chúa Trời. Vì thế, trách nhiệm của con dân Chúa là phải rao báo và chia sẻ cho người khác về nguồn bình an họ cần tìm kiếm là trong chính Chúa Giê-xu. Cũng giống như các thiên binh, thiên sứ ngày xưa đi báo tin mừng và ca ngợi về sự ra đời của Chúa Giê-xu, thì ngày nay chúng ta hãy nói cho thế giới biết về Chúa Giê-xu là nguồn bình an. Chỉ nhờ Ngài và qua Ngài, con người mới có sự bình an thật, không còn lo lắng, sợ hãi dù đối diện với khó khăn, hoạn nạn. Khi Chúa Bình An giáng sinh thì hòa bình được ban trên đất.


Bạn có đang kết nối với nguồn bình an trong mối liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu không? Có bao giờ bạn chia sẻ cho người khác về nguồn bình an này chưa?


Lạy Chúa, xin cho con kinh nghiệm sự bình an thật trong Ngài để con có thể bày tỏ về chính Ngài là nguồn bình an cho nhiều người khác.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

39 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page