top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-06 Vác cây thập tự

Updated: Apr 24, 2023


 

Câu gốc: “Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Ma-thi-ơ 16:24).


Câu hỏi suy ngẫm: Bạn cảm nhận thế nào về hình ảnh Chúa Giê-xu vác cây thập tự? Bạn biết gì về người vác cây thập tự thay Chúa? Vác thập tự theo Chúa nghĩa là gì?


Chúa Giê-xu đã bị kết án tử hình và bị cả đội binh La Mã hành hạ tại dinh tổng đốc. Sau đó chúng giải Ngài đến nơi hành hình ở bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem. “Đức Chúa Giê-xu vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha” (Giăng 19:17). Hình ảnh người tử tù bê bết máu, vác trên vai công cụ xử tử mình là cây thập tự rất nặng, lê bước đến nơi hành hình tô đậm thêm nỗi khiếp đảm của hình phạt đóng đinh. Nhưng trong bức tranh Chúa Giê-xu vác cây thập tự, chúng ta không thấy một tội nhân đáng chết vì những tội lỗi người đó gây ra, mà bắt gặp hình ảnh của chàng Y-sác đang mang bó củi đi lên đỉnh đồi để chuẩn bị chính mình làm sinh tế dâng lên Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 22:6). Chúa Giê-xu là sinh tế chuộc tội cho cả nhân loại.


Quãng đường từ dinh tổng đốc đến đồi Gô-gô-tha chỉ độ 600 mét nhưng Chúa Giê-xu vốn đã bị bỏ đói, sau đó lại bị hành hạ dã man, nên có lẽ chỉ vác cây thập tự được một đoạn ngắn thì gục ngã. Để tiếp tục hành trình, những tên lính La Mã phải tìm một ai đó vác cây thập tự thay cho Ngài. Và người “được” chọn là một người vô tình đi ngang qua. Phúc Âm Mác cho biết “Người này tên là Si-môn, người Sy-ren, là cha của A-léc-xan-đơ và Ru-phu, vừa từ miền quê lên” (Mác 15:21 BTTHĐ). Sy-ren là một thành phố cảng nằm ở bờ biển Bắc Phi, có một cộng đồng Do Thái đông đảo nên rất có thể ông Si-môn này là người Do Thái về Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt Qua.


Phúc Âm Mác giới thiệu ông Si-môn là cha của ông A-léc-xan-đơ và ông Ru-phu, có lẽ vì hai người này vốn là những tín hữu nổi bật trong Hội Thánh đầu tiên. Khi viết thư cho Hội Thánh La Mã, Sứ đồ Phao-lô gửi lời chào đến ông Ru-phu, là “người được chọn của Chúa, và chào mẹ người, cũng là mẹ tôi” (Rô-ma 16:13). Ngày trở về Giê-ru-sa-lem, ông Si-môn không hề dự định sẽ gặp Chúa Giê-xu và vác cây thập tự thay Ngài. Nhưng chính Chúa đã gặp ông trên con đường thương khó, trao cho ông cơ hội vác thập tự giá thay Ngài. Ông đã chấp nhận cơ hội ấy để rồi cuộc đời ông bước sang một trang mới. Cả gia đình ông được biết Chúa và kết quả cho Ngài.


Chúa kêu gọi những người theo Ngài phải “vác thập tự giá mình” (Ma-thi-ơ 16:24). Thập tự giá là biểu tượng của sự hy sinh, nên điều này có nghĩa là phải sẵn sàng chịu khổ, tuy nhiên phần thưởng dành cho những ai trung tín theo Chúa thật lớn lao và phước hạnh dường bao!


Bạn có sẵn sàng “vác thập tự” theo Chúa không?


Cảm tạ Chúa đã vì con mà vác thập tự giá đến nơi chịu thập hình. Chúa cũng cho con có cơ hội dự phần trong sự thương khó của Ngài qua cuộc sống tận hiến cho Ngài mỗi ngày; xin cho con lòng dũng cảm để sẵn sàng đứng với Ngài, với Hội Thánh của Ngài trong mọi hoàn cảnh.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

95 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page