top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-07 Được ơn


 

Câu gốc: "Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con; hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con" (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy hai điều nào người con cần phải giữ để không lìa khỏi mình? Cựu Ước cho biết đây là những đặc tính của ai (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7)? Kết quả lớn nhất con sẽ nhận được là gì? Bạn cần cầu xin Chúa biến đổi điều gì?


Nhà truyền giáo người Mỹ Jim Elliot để lại một câu nói rất nổi tiếng: "Người ta không phải ngu ngốc khi cho đi những gì không thể giữ để giữ những gì không thể mất." Vua Sa-lô-môn đã dạy cho người con về hai điều đừng để lìa khỏi mình, đó là "sự nhân từ" và "sự chân thật."


Trong Cựu Ước, sự nhân từ và chân thật là hai điều thường đi chung với nhau và là đặc tính của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7; Thi-thiên 108:4). Như vậy, Vua Sa-lô-môn muốn dạy dỗ con phải mang lấy những đặc tính của Chúa. Vấn đề là làm sao đòi hỏi một người phải sống với những đặc tính chỉ có ở Chúa? Đúng là bản chất con người không thể có những đặc tính này, nhưng Chúa làm được những điều con người không thể làm được (Ma-thi-ơ 19:26). Nói cách khác, "sự nhân từ và sự chân thật" là công việc của Chúa thay đổi tấm lòng của con người. Khi thật sự gặp Chúa, con sẽ được thay đổi và con được đòi hỏi phải sống với những bản tính mới Chúa ban cho. Có một thực tế là nhiều người đến với Chúa với mục đích để Chúa làm cho mình những điều mình muốn nhưng lại không muốn được thay đổi để trở nên giống như Ngài. Nhiều người đi nhà thờ lâu năm nhưng không hề xem việc trở nên giống Chúa là nhu cầu cần tìm kiếm, cần kêu xin Chúa. Họ không nhận ra chính việc đeo đuổi để trở nên giống Chúa sẽ khiến người đó "được ơn và có sự khôn ngoan thật."


"Sự nhân từ" và "sự chân thật" là ở cả bên ngoài—"đeo nó vào cổ," và bên trong—"ghi nó nơi bia lòng con." "Sự nhân từ" và "sự chân thật" bày tỏ ra bên ngoài khiến cho con "được ơn" trước người khác, trong khi đó Đức Chúa Trời vui lòng khi nhìn thấy tấm lòng của người khôn ngoan. Mục đích sự dạy dỗ trong Châm-ngôn chính là sự thay đổi bên trong tấm lòng của con và từ đó dẫn đến sự thay đổi hành vi bên ngoài. Chúng ta sai lầm vì thường cố gắng thay đổi hành vi bên ngoài nhưng không thật sự tìm kiếm sự biến đổi bên trong. Điều chúng ta cần là phải xin Chúa biến đổi cuộc đời mình, đặt Lời Ngài trong tấm lòng mình, đừng chỉ tìm kiếm sự thay đổi hành vi bên ngoài. Xin Chúa cho chúng ta gặp Chúa, kinh nghiệm sự biến đổi của Chúa, sống với bản chất mới mỗi ngày và lấy đó làm mục tiêu gây dựng những người chung quanh.


Bạn có xem sự nhân từ và chân thật là những điều bạn phải theo đuổi và giữ lấy không?


Cảm tạ Chúa vì đã cho con trở nên con cái Ngài và ban cho con một bản chất mới. Xin giúp con sống đúng với bản chất mới của con và kiên trì trong cuộc đua thuộc linh mỗi ngày để trở nên giống Chúa càng hơn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page