top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-07 Thứ ba tuần lễ thánh


Mác 12:28-34

 

Nghe AudioCâu gốc: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó” (câu 30-31).


Câu hỏi suy ngẫm: Thầy thông giáo chất vấn Chúa Giê-xu về vấn đề gì? Chúa Giê-xu đã trả lời như thế nào? Tại đây bạn nhận ra lẽ thật thuộc linh quan trọng nào?


Ngày thứ ba của Tuần Lễ Thánh diễn ra khi Chúa và môn đệ trở lại Giê-ru-sa-lem và đi dạo trong đền thờ. Trong thời điểm này “các thầy thông giáo, và các trưởng lão tới gần Ngài” (Mác 11:27), tìm cách “để bắt lỗi Ngài” (câu 13). Sau ba lần hiệp sức với đảng Hê-rốt để tấn công Chúa Giê-xu như về thẩm quyền (Mác 11:17-23), nộp thuế (12:13-17), sự sống lại (12:18-27), thì đây là nỗ lực cuối cùng khi họ chất vấn Chúa Giê-xu về “điều răn đầu hết” (câu 28) hòng tìm ra một lý do chính đáng để bắt tội và giết Ngài.


Chúa Giê-xu đã khởi đầu câu trả lời bằng lời khẳng định: “Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một” (câu 29). Những lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ phục vụ Chúa trong đền thờ, nhưng chỉ quan tâm đến Luật Pháp và giữ Luật Pháp, có nghĩa là họ quan tâm “phải làm gì.” Chúa Giê-xu nói với họ việc quan trọng không phải là “phải làm gì,” nhưng là “nhận biết Đức Chúa Trời là ai.” Họ đã thờ phượng và phục vụ Chúa sai trật vì họ không thật sự biết Đức Chúa Trời là ai, và do đó cũng không biết Ngài muốn điều gì nơi họ. Ưu tiên của người thờ phượng Chúa phải là Biết Chúa. Thật ra, mục tiêu cuối cùng của việc thờ phượng và phục vụ Chúa, cả những hoàn cảnh Chúa cho phép xảy ra, cũng nhằm để chúng ta biết Chúa hơn và từ đó trở nên giống Chúa hơn.


Thầy thông giáo hỏi Chúa Giê-xu về một điều răn lớn hơn hết, nhưng câu trả lời của Chúa bao gồm hai điều răn yêu Chúa và yêu người. Thật ra, hai điều răn này là một vì không thể tách rời. Câu trả lời của Chúa Giê-xu cho chúng ta nhận ra tình yêu là điều không thể thiếu trong đức tin và sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Tóm tắt của Luật Pháp, hay của những gì Chúa muốn chúng ta thực hiện trong cuộc sống chính là tình yêu, cả yêu Chúa và yêu người. Lòng yêu mến Chúa phải được bày tỏ ra trong việc yêu thương người khác, đây là điều không thể tách rời. Đức Chúa Trời dựng nên con người mang hình ảnh của Ngài, mà Đức Chúa Trời là tình yêu thương (I Giăng 4:8), do đó con người sẽ giống với Chúa nhất khi sống yêu thương.


Chúng ta không thể thay thế tình yêu thương bằng bất cứ điều gì khác ngay cả những nghi lễ tôn giáo (câu 33). Giống như người quan trẻ trong Mác 10:17-22, thầy thông giáo ở đây cũng quan tâm đến việc làm trọn điều răn nào là quan trọng nhất, nhưng câu trả lời của Chúa Giê-xu cho thấy điều quan trọng nhất không phải là làm điều gì mà là có tình yêu hay không.


Đức Chúa Trời có phải là Chúa CỦA bạn và là Chúa DUY NHẤT của bạn không?


Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày biết Chúa và giống Chúa càng hơn để cho con sống cuộc đời yêu thương bằng tất cả sức lực, tâm trí, và tâm hồn con.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


52 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page