top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-08 Sự bình an của Đức Chúa Trời


 

Câu gốc: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 7).


Câu hỏi suy ngẫm: Khi một người quyết định tin cậy Chúa trong mọi sự thì sẽ nhận được lợi ích gì? Tại sao sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết? Sự bình an của Chúa giữ gìn lòng và ý tưởng để làm gì? Bạn kinh nghiệm thế nào về sự bình an của Đức Chúa Trời?


Lo lắng dường như là bạn đồng hành trung thành với con người, nên nói một người có thể kinh nghiệm sự bình an trong mọi hoàn cảnh dường như là điều không thực tế! Nhưng tại đây, Sứ đồ Phao-lô khẳng định khi một người có lòng thờ phượng Chúa và tin cậy Ngài thì sẽ nhận được “sự bình an của Đức Chúa Trời.” Đây là sự bình an đến từ Đức Chúa Trời và vì vậy chỉ khi chúng ta có sự bình an với Đức Chúa Trời thì mới có sự bình an của Đức Chúa Trời. Tại sao là sự bình an “vượt quá mọi sự hiểu biết”? Sự bình an theo hiểu biết của con người thường là do hoàn cảnh thuận lợi đem lại, và có thể kiểm soát được mọi sự. Sự bình an như vậy chỉ là vấn đề tâm lý. Nhiều người cho rằng hãy suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng đây không phải là ý tưởng của Kinh Thánh. Lời dạy của Chúa không dùng tâm lý hay thời gian để tự lừa dối mình. Nhưng “sự bình an của Đức Chúa Trời” là công việc và bông trái Thánh Linh. Sự bình an của Đức Chúa Trời đổ trên tấm lòng những người tin cậy Ngài là ân sủng, là quyền phép, Chúa ban cho nên những người không tin Chúa sẽ chế nhạo và phủ nhận điều này vì “vượt quá mọi sự hiểu biết” của họ.


Sự bình an Đức Chúa Trời ban cho “sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em.” “Giữ gìn” là một từ ngữ quân sự, có nghĩa là “bảo vệ,” hay “được bảo vệ trong một nơi đồn trú,” hay “ở trong một sự chăm sóc.” Giữ gìn “lòng”—lòng là hình ảnh nói về cảm xúc, tình cảm, nhưng cũng là biểu tượng của trung tâm đời sống, nơi hướng dẫn, điều khiển cuộc đời con người. Hơn nữa, sự bình an của Đức Chúa Trời cũng giữ gìn “tâm trí” chúng ta. Tâm trí biểu tượng cho suy nghĩ, tư tưởng. Phải chăng nguyên nhân lớn nhất của lo lắng chính là từ tâm trí và sự tưởng tượng. Phần lớn những điều chúng ta lo lắng đều không có thật và không xảy ra.


Sự bình an của Đức Chúa Trời không phải là Chúa sẽ loại bỏ hết những điều chúng ta đang lo lắng, nhưng chúng ta được giữ gìn, bảo vệ tấm lòng và ý tưởng để lòng và trí chúng ta luôn ở “trong Đức Chúa Giê-xu Christ”—nói cách khác, để chúng ta có thể đứng vững trong Chúa Giê-xu, và chúng ta có thể biết Chúa Giê-xu hơn, kinh nghiệm Ngài càng hơn dù hoàn cảnh có ra sao.


Bạn đã nhận được những lợi ích gì khi đối diện với khó khăn và nan đề?


Con tạ ơn Chúa vì quyền phép lạ lùng của Ngài đã đắc thắng sự chết và đang tể trị trên mọi sự. Xin đem lòng và trí con đến với Ngài để con nhận lấy sự bình an từ bông trái Thánh Linh.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page