top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-09 Sự bình an giữa chúng ta


 

Câu gốc: “Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách” (câu 14)


Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái phân biệt đối xử với người ngoại bang như thế nào? Tình trạng chúng ta trước và sau khi có Đấng Christ ra sao? Ai đã đem đến sự thay đổi đó? Nhờ đâu con dân Chúa có sự bình an với Chúa và với người?


Do Thái là quốc gia duy nhất sống trên cùng một mảnh đất, giữ nguyên tên của mình, nói cùng một ngôn ngữ, và thờ phượng cùng một Đức Chúa Trời trong hơn 3000 năm. Người Do Thái biết điều đó nên họ tách biệt mình khỏi các dân tộc khác. Tại đền thờ Giê-ru-sa-lem có một bức tường ngăn cách khu vực Dân Ngoại với người Do Thái, và người ngoại bang nào bước qua bức tường sẽ bị giết. Có thể nói, trước khi Đấng Christ đến, không có bất cứ sự hòa hiệp nào người Do Thái và ngoại bang.


Chúng ta thuộc về những dân tộc ngoại bang. Câu 11-12 nói rằng trước khi Đấng Christ đến chúng ta không có Đấng Christ, không có quyền công dân, không ở trong giao ước, không có hy vọng, và không có Đức Chúa Trời. Nhưng Sứ đồ Phao-lô cho thấy một sự thay đổi hoàn toàn trong câu 16-22. Chúng ta được ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, có quyền công dân trên trời, trở nên thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời, có lời hứa về vinh quang trong tương lai, và được gọi Đức Chúa Trời là Cha. Tất cả điều kỳ diệu này chỉ có được bởi một Đấng duy nhất: “Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách” (câu 14). “Ấy chính Ngài”—chỉ trong Đấng Christ, bức tường ngăn cách tưởng chừng vô cùng bền vững đó đã bị phá đổ.


Vì sao bức tường ngăn cách này bị phá đổ? Vì sao những người thờ phượng Chúa được đem lại với nhau dù có nhiều khác biệt? Vì có một khoảng cách lớn hơn, một bức tường cao hơn, chính là sự ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và tội nhân, đã bị phá đổ trước đó rồi! Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, bức màn trong đền thờ bị xé đôi, tội nhân được giải hòa với Đức Chúa Trời. Khoảng cách vô tận giữa Đức Chúa Trời và tội nhân còn được xóa bỏ huống chi khoảng cách con người với nhau! Do đó khi một người thật sự kinh nghiệm tình yêu của Chúa, thật sự nhận biết ân sủng của Chúa, thật sự được hòa giải với Chúa thì tất cả rào cản giữa họ với người khác đương nhiên phải được gỡ bỏ.


Thế giới ngày nay đang nỗ lực để xóa bỏ những bức tường ngăn cách của giai cấp xã hội, giàu-nghèo, chủng tộc, khôn-dại, hay giới tính, nhưng sự chia rẽ và hận thù dường như ngày càng gia tăng. Chỉ có Chúa Giê-xu mới thật sự là nguồn bình an, là dây hòa bình của chúng ta với Đức Chúa Trời và với tha nhân.


Bức tường ngăn cách giữa bạn với Chúa và những người chung quanh đã được xóa bỏ chưa?


Lạy Chúa Cha đời đời và Chúa bình an của con. Cảm tạ Chúa đã đem con vào sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Xin giúp con sống cuộc đời yêu thương với mọi người quanh con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page