top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-10 Bình an trong Chúa


 

Câu gốc: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 4:7).


Câu hỏi suy ngẫm: Sự bình an mà Chúa Giê-xu hứa ban cho các môn đệ có đặc điểm gì? Ngài nói với họ điều gì? Các môn đệ của Chúa ngày xưa và con dân Chúa ngày nay kinh nghiệm sự bình an trong Chúa ra sao?


Chữ “bình an” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “Shalom.” Đó là một lời chào truyền thống của người Do Thái, mang ý nghĩa của một lời chúc thịnh vượng, hạnh phúc, thành công và hòa thuận giữa bạn bè, gia đình cùng sự đoàn kết giữa các quốc gia. Tuy nhiên, nghĩa đen của từ “Shalom” là “hoàn chỉnh” hay “toàn vẹn.” Ông

Ghi-đê-ôn đã lập bàn thờ cho Chúa và đặt tên là “Yahweh Shalom” có nghĩa là “Giê-hô-va bình an” (Các Quan Xét 6:24). Sứ đồ Phao-lô nhắc lại điều này trong thư Ê-phê-sô 2:14-15, và ông giải thích rằng Đức Chúa Trời đã “phá hủy bức tường ngăn cách” giữa chúng ta với Ngài qua sự chết của Chúa Giê-xu, và nhờ đó chúng ta được hòa thuận lại với Ngài. Đó chính là sự bình an với Chúa.


Trước khi về trời, Chúa Giê-xu đã hứa ban sự bình an cho các môn đệ. Ngài khẳng định: “Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho” (câu 27). Sự bình an Chúa ban không như sự bình an của thế gian. Thế gian bình an khi không có hỗn loạn, chiến tranh; nhưng sự bình an của Chúa Giê-xu là bình an trong mọi hoàn cảnh, bình an khi ở trong Ngài. Chúa cũng bảo các môn đệ: “Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” Một khi nhận được sự bình an Chúa ban, chúng ta được bảo đảm ở trong mối liên hệ hòa thuận với Đức Chúa Trời và nắm chắc lời hứa, Chúa Giê-xu đi, rồi sẽ trở lại để đón chúng ta (câu 28). Sống trong mối liên hệ với Chúa, có sự bình an của Ngài cai trị tấm lòng, chúng ta có niềm hy vọng và lòng tin tuyệt đối vào lời hứa “trở lại” của Ngài. Nhờ đó, dù hoàn cảnh có ra sao, dù cuộc sống có khó khăn, chúng ta vẫn cảm nhận được sự bình an trong Chúa.


Sứ đồ Phao-lô cho biết: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 4:7). Sự bình an trong Chúa không như suy nghĩ của con người và cũng không đến từ ngoại cảnh. Nhưng sự bình an đó đến từ sự nhận biết Đức Chúa Trời đang nắm quyền kiểm soát cuộc đời chúng ta. Chính sự bình an ấy sẽ “gìn giữ lòng và ý tưởng” chúng ta khỏi mọi lo phiền, bối rối và sợ hãi.


Khi đối diện với biết bao bất ổn trong cuộc sống hiện nay giữa một thế giới đầy biến động, hãy để cho sự bình an của Chúa cai trị tấm lòng chúng ta. Hãy ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, trong mối liên hệ với Chúa Giê-xu và trong sự dẫn dắt, tể trị của Chúa Thánh Linh để từng giây phút trong cuộc đời chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của loài người.


Bạn đã kinh nghiệm được sự bình an trong Chúa chưa?


Lạy Chúa, xin cho con luôn kinh nghiệm sự bình an trong Ngài để con không lo sợ, bất an giữa cuộc sống này.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page