top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-10 Kẻ phá hại

Updated: Apr 24, 2023


 

Câu gốc: “Kẻ thả trôi trong công việc mình, cũng là anh em của kẻ phá hại” (câu 9).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn gọi ai là “kẻ phá hại”? Vì sao? Ngày nay bạn có thể trở nên “kẻ phá hại” trong phương diện nào? Bạn được nhắc nhở gì về việc sử dụng những cơ hội và ân tứ thuộc linh Chúa ban cho mình?


Khi nói đến “kẻ phá hại” chúng ta thường nghĩ về những người xấu xa dùng lời nói hoặc hành động sai trái để đem đến sự nguy hiểm cho người khác, nhưng câu Châm-ngôn này cho thấy “anh em của kẻ phá hại,” cũng có nghĩa là “kẻ phá hại,” không nhất thiết phải nói hay làm điều gì sai trật nhưng đó là “kẻ thả trôi trong công việc mình.” “Thả trôi” nghĩa đen là “chìm xuống tới một mức thấp hơn,” hoặc “trở nên chểnh mảng,” “lơ đễnh,” hay “bất cẩn.” Trong Ê-sai 5:24 từ ngữ “cháy thiêu” của gốc rạ và rơm bị “cháy thiêu” trong lửa dùng để nói về sự “thả trôi.” Khi ông Giô-suê kêu gọi người Ít-ra-ên phải nhanh chóng chinh phục xứ Ca-na-an, ông dùng từ đồng nghĩa với từ “thả trôi” là “lần lữa” (Giô-suê 18:3).


Có thể Vua Sa-lô-môn đang nghĩ đến hình ảnh một thành viên trong gia đình chểnh mảng công việc đồng áng làm cho vụ mùa thất thu và gia đình lâm vào cảnh đói kém. “Kẻ thả trôi trong công việc mình” thường biện minh: “Tôi chẳng làm gì để phá hại gia đình này!”, nhưng Vua Sa-lô-môn nói: “Chểnh mảng hay bỏ bê không hoàn tất công việc hoặc lười biếng chính là phá hại.”


Như vậy, “kẻ thả trôi” công việc không chỉ phá hủy đời sống mình nhưng cũng phá hủy nhiều điều tốt lành của những người chung quanh, vì người ấy sẽ trở thành gánh nặng cho cộng đồng khi chỉ quan tâm đến mình, chọn công việc thoải mái mà không quan tâm đến lợi ích mọi người. “Kẻ thả trôi trong công việc mình” chính là “tên đầy tớ vô ích” trong Ma-thi-ơ 25:14-30, và bị phạt rất nặng, “quăng ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” Đầy tớ này không làm điều gì sai, nhưng bị phạt vì không làm điều đáng phải làm, anh đã “thả trôi” công việc chủ giao.


Đâu là những trách nhiệm Chúa đang giao, những ta-lâng, ân tứ Ngài ban cho để chúng ta sử dụng trong sự phục vụ Chúa và Hội Thánh? Thái độ nào đáp ứng những trách nhiệm và những ân tứ được giao? Nhiều người ngày nay rất siêng năng trong việc kiếm tiền, nỗ lực để thăng tiến trong nghề nghiệp, nhưng lại “thả trôi” những công việc thuộc linh và sự phục vụ Chúa cùng anh chị em. Hơn nữa, nhiều người sử dụng ân tứ Chúa ban để tôn vinh mình hơn là tôn vinh Chúa, sử dụng theo ý mình hơn là theo ý Chúa. Nhiều người đang rất bình an khi “thả trôi” công việc Chúa chỉ vì nghĩ mình có nhiều công trạng trong Hội Thánh. Những người như vậy đang biến mình thành “kẻ phá hại” - phá hại chính đời sống thuộc linh của họ, phá hại cả con cái họ khi chúng bắt chước lối sống “thả trôi” của họ, và cũng phá hại cả Hội Thánh.


Bạn có đang thả trôi công việc Chúa không?


Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết những ân tứ và trách nhiệm Chúa giao cho con và xin giúp con trung tín trong việc sử dụng những ân tứ này để hoàn thành công tác Ngài giao.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

31 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page