top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-11 Bình an trong tâm hồn


Cô-lô-se 3:15

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn” (câu 15).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cầu xin điều gì “cai trị trong lòng anh em”? Điều đó có ý nghĩa gì và quan trọng ra sao? Làm thế nào bạn luôn giữ được sự bình an trong tâm hồn?


Sau khi dạy về đời sống mới trong Đấng Christ (Cô-lô-se 3:1-14), Sứ đồ Phao-lô cầu xin “sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng” con dân Chúa. Động từ “cai trị” là thuật ngữ được dùng trong môn điền kinh, có nghĩa là “trọng tài.” Ý Sứ đồ Phao-lô muốn dạy rằng: Con dân Chúa hãy để cho sự bình an của Chúa chế ngự và làm trọng tài trong lòng chúng ta. Tấm lòng là nơi cảm xúc và ham muốn tranh chiến với nhau khiến cho tâm hồn chúng ta ngổn ngang và bất ổn. Ở đây, Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta hãy để cho sự bình an của Chúa “cai trị,” nghĩa là làm “trọng tài” để phân xử và giải quyết các xung đột trong lòng chúng ta. Sự bình an trong lòng là bằng chứng giúp chúng ta nhận biết mình có đang vâng theo ý muốn Chúa không. Khi chúng ta làm theo ý chỉ của Chúa thì lòng được bình an. Khi chúng ta sống trái ý Chúa, chúng ta sẽ đánh mất sự bình an của Ngài.


Chúa Giê-xu đã phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho” (Giăng 14:27). Sự bình an của Chúa ban cho là bình an không phụ thuộc vào hoàn cảnh hay cảm xúc, mà là bình an thật và tuyệt đối khi chúng ta hòa thuận với Đức Chúa Trời và ở trong sự cai trị của Chúa Thánh Linh.


Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời và hưởng được sự bình an trong tâm hồn mà Ngài ban cho. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không đối diện với nghịch cảnh và rắc rối của cuộc đời, nhưng chúng ta vẫn có sự bình an trong tâm hồn dù đang ở giữa những thử thách hay hoạn nạn. Đây là sự bình an chúng ta được gọi đến để hiệp một trong thân của Đấng Christ. Khi lòng được bình an, chúng ta sẽ luôn hòa thuận với anh chị em trong Hội Thánh. Và cũng chính sự bình an đó giúp chúng ta luôn biết ơn Chúa và sống cuộc đời luôn tôn cao Danh Ngài qua lời chúc tụng Chúa. Tuy nhiên, chúng ta thường rất dễ đánh mất sự bình an Chúa ban vì bị chi phối bởi những điều đang xảy ra xung quanh. Chỉ cần nghe tin tức thế giới mỗi ngày cũng làm chúng ta lo lắng và bồn chồn bất an. Hoặc khi đối diện với những khó khăn trong gia đình chúng ta cũng dễ đánh mất sự bình an. Làm sao chúng ta luôn luôn giữ được sự bình an trong tâm hồn? Chỉ một cách duy nhất là để sự bình an của Chúa “cai trị” trong lòng chúng ta nhờ sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh.


Bạn có đang kinh nghiệm bình an trong tâm hồn không?


Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã ban bình an cho con. Xin sự bình an của Chúa cai trị trong lòng con để tâm hồn con luôn an bình dù hoàn cảnh có ra sao.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

67 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page