top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-11 Quản gia trung thành

Updated: Apr 24, 2023


 

Câu gốc: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang ở trong hoàn cảnh nào? Các ông Sô-bi, Ma-ki, và Bát-xi-lai đã làm gì cho vua? Việc làm này cho biết gì về họ? Đức Chúa Trời đang ban cho bạn điều gì và bạn sử dụng thế nào?


II Sa-mu-ên 15-19 ký thuật về sự nổi loạn của Hoàng tử Áp-sa-lôm và sự trốn chạy của Vua Đa-vít khỏi cơn truy sát của chính con trai mình. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là lúc Vua Đa-vít cùng dân chúng đã trốn chạy đến Ma-ha-na-im sau một cuộc hành trình gian khổ, lúc đó mọi người đều đói và kiệt sức. Trong hoàn cảnh bế tắc này, Đức Chúa Trời đã dự bị sẵn ba người trung thành với vua là các ông Sô-bi, Ma-ki và Bát-xi-lai. Họ đã đem đến cho Vua Đa-vít và đội quân rất nhiều lương thực và vật dụng.


Chúng ta sẽ càng ngạc nhiên hơn khi biết ông Sô-bi có mối liên hệ gia đình với Vua Ha-nun của Am-môn, người đã khinh dể lòng tốt của Vua Đa-vít và sỉ nhục vua (II Sa-mu-ên 10:1-5); còn ông Ma-ki rất có thể là người trước đây ủng hộ Vua Sau-lơ vì ông đã che giấu ông Mê-phi-bô-sết là con của Hoàng tử Giô-na-than (II Sa-mu-ên 9:3-6); còn ông Bát-xi-lai tuy là một người giàu có nhưng đã già (II Sa-mu-ên 19:31-32). Chúa đã dự bị những con người mà bình thường ít ai tin rằng họ có thể giúp đỡ Vua Đa-vít trong hoàn cảnh này. Quả thật Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị trên mọi hoàn cảnh của đời sống và đáp ứng nhu cầu đúng lúc.


Trong khi nhiều người xoay lưng với Vua Đa-vít như ông A-hi-tô-phe (II Sa-mu-ên 15:31), hoặc lợi dụng hoàn cảnh để đoạt lợi như ông Xíp-ba (II Sa-mu-ên 16:1-4), hoặc chửi rủa Vua Đa-vít như ông Si-mê-i (II Sa-mu-ên 16:5-14), thì các ông Sô-bi, Ma-ki, và Bát-xi-lai đã tự nguyện giúp vua rất hào phóng và hoàn toàn vô vụ lợi (câu 28-29). Vì sao ba người này biết Vua Đa-vít và đội quân của ông cần những điều này mà đem đến? Đơn giản là vì họ đặt mình trong hoàn cảnh của vua và dân chúng, do đó có thể nói hành động giúp đỡ này xuất phát từ lòng yêu thương chân thành.


Nếu vào thời điểm này các ông Sô-bi, Ma-ki, và Bát-xi-lai không cứu giúp Vua Đa-vít thì sao? Chắc chắn Chúa sẽ dùng người khác nhưng ba người này hoàn toàn mất cơ hội dự phần vào kế hoạch giải cứu của Đức Chúa Trời cho Vua Đa-vít. Cũng giống như Hoàng hậu Ê-xơ-tê (Ê-xơ-tê 4:13-14), Đức Chúa Trời ban cho các ông Sô-bi, Ma-ki, và Bát-xi-lai sự giàu có, thịnh vượng chỉ vì cơ hội đặc biệt này.


Ngày nay, chúng ta đang nhận được những gì từ nơi Đức Chúa Trời? Phải chăng đó là sức khỏe , thời gian, cơ hội học hỏi, của cải, tài năng, những ân tứ thuộc linh…? Hãy là một quản gia trung thành sử dụng những điều Chúa ban cho mình cách hữu ích.


Bạn có phải là người “quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” để “giúp lẫn nhau” không?


Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về những điều tốt đẹp Ngài ban cho con. Xin dạy con biết sử dụng những điều Chúa ban cho cách đẹp lòng Ngài và vào đúng thời điểm đem đến sự cứu giúp, nâng đỡ, và khích lệ người khác.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

29 views

Recent Posts

See All

Kommentare


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page