top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-12 Bình an khi đối diện với sự chết


 

Câu gốc: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa” (câu 1)


Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ của Chúa Giê-xu đang đối diện với hoàn cảnh nào? Chúa Giê-xu đã nói với họ điều gì để an ủi và khích lệ họ? Bạn áp dụng sự dạy dỗ này thế nào khi đối diện với sự qua đời của những người thân hay khi nghĩ về sự chết của chính mình?


Các môn đệ đang ở trong hoàn cảnh buồn nản vì họ sắp sửa phải chia tay với người Thầy thân yêu của họ là Chúa Giê-xu. Từ khi Chúa cho biết Ngài sẽ chịu khổ và chết vì tội lỗi của con người, tinh thần các môn đệ hầu như bị sụp đổ. Họ buồn không chỉ vì Chúa Giê-xu sắp chịu chết, nhưng còn buồn vì họ nghĩ rằng mọi hy vọng và tương lai của họ sẽ tiêu tan theo cái chết của Ngài.


Hiểu được điều này Chúa Giê-xu đã an ủi và cho họ một hy vọng rạng ngời. Chúa phán: “Lòng các con đừng bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa” (câu 1 BTTHĐ). Hãy thay thế sự lo lắng và bối rối bằng đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đức tin nơi Đức Chúa Trời sẽ cất bỏ sự bối rối, lo lắng ngay cả khi đối diện với sự chết vì Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Đấng ban sự sống cho con người, và là Đấng đời đời. Cũng hãy tin Chúa Giê-xu nữa vì Ngài là Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta. Chúa Giê-xu đến thế gian chính là bằng chứng về sự thành tín và tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho con người. Và nếu Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu cho con người thì còn điều gì tốt hơn mà Ngài không ban cho được (Rô-ma 8:32).


Chúa Giê-xu nói rằng nơi Ngài trở về và cũng là nơi chúng ta sẽ trở về sau sự chết là “Nhà Cha” (câu 2). “Nhà” là hình ảnh một nơi thân thuộc, yêu thương, và “Cha” chính là cội nguồn, tình yêu thương và sự che chở. Niềm hy vọng của chúng ta khi đối diện với sự chết đó là Chúa Giê-xu không chỉ trở về “Nhà Cha” nhưng Ngài cũng sẽ “trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó” (câu 3 BTTHĐ). Cơ Đốc nhân qua đời sẽ không bước vào một thiên đàng xa lạ, nhưng là trở về nơi mà ở đó sẽ được gặp lại anh chị em cùng niềm tin, các thánh đồ trải qua các thời đại, và nhất là được gặp Chúa Giê-xu yêu dấu, sẽ được sống trong sự hiện diện vinh quang của Ngài cho đến đời đời.


Sứ đồ Phao-lô đã tâm tình với các tín hữu tại Phi-líp rằng: “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy... Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn; nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em” (Phi-líp 1:21, 23-24). Xin Chúa ban cho chúng ta luôn bình an ngay cả khi đối diện với sự chết vì biết rằng về ở với Đấng Christ là điều tốt hơn rất nhiều.


Bạn có bình an khi nghĩ về sự chết của mình không?


Tạ ơn Chúa đã ban cho con sự cứu rỗi và nhờ đó con trở nên con của Ngài, được sống bình an, vui thỏa không chỉ trong đời này mà còn trong cõi đời đời.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views

Recent Posts

See All

תגובות


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page