top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-13 Tuổi nào việc nấy

Updated: Apr 24, 2023


 

Câu gốc: “Sức lực của gã trai trẻ là vinh hiển của người; còn tóc bạc là sự tôn trọng của ông già” (câu 29).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn cho biết ưu thế của người trẻ tuổi là gì? “Tóc bạc” mang ý nghĩa gì? Câu Châm-ngôn này cho biết lẽ thật nào về mối liên hệ hỗ tương giữa các thế hệ? Bạn áp dụng điều này thế nào trong việc sử dụng những ân tứ Chúa ban?


Xã hội chúng ta đang sống ngày càng phân hóa mạnh mẽ ở nhiều phương diện, nhất là sự phân hóa giữa các thế hệ. Sự phân hóa này cũng đã ít nhiều thâm nhập vào sinh hoạt của Hội Thánh. Ngày nay, giới trẻ trong Hội Thánh ngày càng có xu hướng tách mình ra khỏi “Hội Thánh người lớn,” thậm chí bỏ nhóm vì cho rằng không còn phù hợp.


Thế nhưng Vua Sa-lô-môn dạy rằng mỗi một lứa tuổi đều có một giá trị, người trẻ, người già cần phải hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau. Người “trai trẻ” có “sức lực” và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân nhưng phải nhìn biết những thiếu sót của mình và tìm kiếm sự khôn ngoan qua việc lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm từ những người lớn tuổi, vì kinh nghiệm là điều chỉ có thể học được qua thời gian. Trong khi đó các “ông già” không cần phải buồn bã vì mất đi “sức lực.” Khi tuổi già đến thì “sức lực” được thay thế bằng “tóc bạc” - biểu tượng của sự khôn ngoan - mà trong Châm-ngôn thì không có gì quý hơn sự khôn ngoan.


Đương nhiên câu Châm-ngôn này phải hiểu với ý tổng quát. Trong một số trường hợp cụ thể, vì không phải “gã trai trẻ” nào cũng dồi dào “sức lực” và sống cuộc đời năng động hữu ích cho Chúa, và không phải “ông già” nào có “tóc bạc” cũng đều khôn ngoan. Ví dụ như chàng trai trẻ Giăng Mác đã để những khó khăn trong sự phục vụ Chúa ảnh hưởng khiến chàng rút lui giữa chừng trong cuộc hành trình truyền giáo thứ nhất (Công Vụ 13:13). Còn ba người bạn của ông Gióp tự hào vì họ lớn tuổi, tóc bạc (Gióp 15:10) nhưng họ lại là những người đưa ra những lời khuyên những ý kiến không đẹp ý Chúa.


Điều quan trọng là dù ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng phải hết lòng kính sợ Chúa, tìm kiếm Chúa, chăm chỉ học hỏi Lời Chúa, sống khiêm nhường (Giê-rê-mi 9:23-24). Do đó, cho dù tuổi trẻ hay tuổi già, hãy sử dụng những ân tứ Chúa ban cho mình để phục vụ một cách hiệu quả và đẹp lòng Chúa. Cần biết tôn trọng nhau và giúp nhau hoàn thành những điều Chúa ban cho mỗi người. Bên cạnh đó, mỗi lứa tuổi hãy nhận ra những giới hạn của mình, người trẻ đừng sống với những mơ mộng hão huyền, và người già cũng đừng bám víu vinh quang trong quá khứ. Mỗi người hãy tận dụng thời gian Chúa ban, sử dụng những đặc ân và ân tứ Chúa ban cho cách hữu ích để góp phần mở mang Vương Quốc Đức Chúa Trời trong tinh thần trông chờ ngày Chúa Giê-xu chúng ta trở lại.


Bạn có giúp nhau hoàn thành trách nhiệm Chúa ban cho không?


Tạ ơn Chúa về những ngày tháng Chúa ban cho con trên đất. Xin Chúa cho con khôn ngoan biết đếm từng ngày của mình để sống cuộc đời hữu ích, sử dụng những ân tứ Chúa ban làm vinh quang Ngài và ích lợi cho nhiều người.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page