top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-14 Đấng bị khinh dể và chán bỏ


 

Câu gốc: "Thật Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ" (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai mô tả cái nhìn của những người đương thời về Chúa Giê-xu như thế nào? Những điều Chúa Giê-xu đã chịu đựng vì chúng ta là gì? Bạn có những cảm nhận nào về tình yêu của Chúa dành cho mình?


Truyền thống Do Thái tin rằng Đấng Mết-si-a phải là Vua đầy quyền phép và sứ mệnh của Ngài là hủy phá thế giới. Nhưng trong Ê-sai 53, Đấng Mết-si-a được mô tả là rất khiêm nhường, thống khổ, và nhục nhã. Người Do Thái không tin vào lời tiên tri về Đấng Mết-si-a như ông Ê-sai đã nói: "Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta...," ông Ê-sai cũng nói tiên tri về việc người Do Thái đánh giá thấp Chúa Giê-xu "...Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được." Ông Na-tha-na-ên cũng nói điều này khi ông được giới thiệu về Chúa Giê-xu (Giăng 1:46).


Dù người Do Thái không tin, không chào đón Chúa Giê-xu nhưng Ngài đã đến thế giới này để hoàn thành công tác cứu chuộc. Vì yêu nên Chúa chấp nhận"bị khinh dể và chán bỏ," Chúa chấp nhận những giới hạn của thân xác con người "từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm," Chúa chấp nhận bị coi thường, sỉ nhục "bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem." Chúa Giê-xu đã tình nguyện "mang sự đau ốm của chúng ta," "gánh sự buồn bực của chúng ta."


Trong Mùa Thương Khó và Phục Sinh năm nay, chúng ta hãy tự hỏi mình có đang xem thường hay đánh giá thấp Chúa Giê-xu không? Nghĩa là chúng ta có đang yêu mến Chúa và vâng lời Ngài, có đang tôn Ngài làm Chúa, làm Chủ cuộc đời chúng ta, có đang dạn dĩ chia sẻ ơn cứu chuộc cho người khác? Có thể những người chưa biết Chúa đang xem thường Ngài nhưng chúng ta là những người đã nhận ơn cứu chuộc mà vẫn sống cuộc đời xem thường những mệnh lệnh của Chúa và sự cứu chuộc mình nhận được thì chúng ta đang làm Chúa đau lòng. Và cũng hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu "đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ" vì Ngài đã nhận lãnh sứ mệnh với Đức Chúa Trời để chịu hình phạt thay cho chúng ta. Chúng ta là những tội nhân đáng bị "đánh và đập và làm cho khốn khổ" nhưng Chúa Giê-xu đã chịu thay cho chúng ta. Đừng ai lầm tưởng mình xứng đáng được cứu chuộc nhưng hãy biết ơn Chúa đã chịu khổ vì chúng ta, ban sự cứu chuộc cho chúng ta. Hãy dạn dĩ chia sẻ về sự thương khó của Chúa Giê-xu cho những người chưa nhận được ơn cứu chuộc.


Bạn có biết ơn Chúa vì Ngài đã chịu khinh dể và chán bỏ vì bạn không? Bạn có dạn dĩ chia sẻ về sự thương khó và phục sinh của Chúa cho người khác chưa?


Cảm tạ Chúa Giê-xu vì tội lỗi của con mà Ngài đã chịu Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ, xin cho con luôn khắc sâu ơn Chúa để sống cuộc đời làm vui lòng Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page