top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-16 Trở nên người bắt chước Chúa


 Câu gốc: “Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời khuyên đầu tiên trong chương này là gì? Tiếp theo Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu phải làm gì? Ông khẳng định địa vị hiện tại của Cơ Đốc nhân là gì? Cuối cùng ông nhắc nhở điều quan trọng nào? Bạn đang bắt chước ai trong cuộc sống hằng ngày?


Sứ đồ Phao-lô mở đầu chương này với lời kêu gọi các tín hữu hãy bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài (câu 1). Bắt chước giúp con người tiến bộ về một khả năng nào đó trong cuộc sống. Các huấn luyện viên luôn yêu cầu học viên rèn luyện kỹ năng bằng cách làm theo hướng dẫn của họ. Trẻ con thường nhìn người khác và bắt chước theo trong tiến trình tăng trưởng. Bắt chước ảnh hưởng rất lớn trong việc học hỏi và trưởng thành của con người. Điều quan trọng hơn hết là đối tượng để mình bắt chước. Nếu chúng ta làm theo một khuôn mẫu giỏi và tốt, chúng ta sẽ phát huy khả năng tốt, nhưng nếu bắt chước theo một khuôn mẫu không tốt sẽ tổn hại đến cuộc đời mình. Chính vì thế mà tại đây Sứ đồ Phao-lô khuyên Cơ Đốc nhân hãy bắt chước theo một khuôn mẫu tối ưu toàn hảo, đó chính là Đức Chúa Trời. Hơn nữa, chúng ta là con cái của Ngài thì phải bắt chước theo khuôn mẫu Cha Thiên Thượng của mình.


Trước hết, hãy bắt chước tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Ngài yêu nhân loại đến nỗi hy sinh chính Con Ngài làm tế lễ chuộc tội để con người được tha tội và nhận được sự sống đời đời khi tin Ngài. Tình yêu và sự hy sinh của Chúa là những mỹ đức mà chúng ta cần noi theo để sống yêu thương và hy sinh cho người khác. Tiếp theo, Sứ đồ Phao-lô liệt kê một số điều mà Cơ Đốc nhân nên tránh, đó là sự gian dâm, bất khiết, lời tục tĩu, nhảm nhí, thô bỉ, tham lam… (câu 3-5). Con cái Chúa phải bắt chước sự thánh khiết của Ngài (I Phi-e-rơ 1:16, I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3). Để đời sống tâm linh được tăng trưởng, Cơ Đốc nhân phải học biết Chúa và noi gương Chúa trong mọi lãnh vực của cuộc sống, học theo cách cư xử của Chúa bằng câu hỏi, “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” (WWJD) rồi làm theo như Chúa đã làm.


Sứ đồ Phao-lô khẳng định địa vị trước kia của Cơ Đốc nhân là “bóng tối” nhưng hiện tại là “ánh sáng,” cho nên chúng ta hãy bước đi như “con của ánh sáng,” và “trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật” (câu 8-9 BTTHĐ). Đó là những điều chúng ta phải bắt chước làm theo để càng trở nên giống Chúa. Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô đưa ra một lời khuyên rất súc tích và quan trọng “Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa” (câu 10). Sự vâng lời là điều mà cha mẹ luôn mong đợi ở con cái. Chúng ta là con Chúa, nên cũng phải tìm kiếm điều làm vui lòng Cha Thiên Thượng của mình.


Bạn có đang bắt chước Chúa để được trưởng thành và trở nên giống Ngài không?


Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã để lại một gương hầu cho con noidấu chân Ngài. Xin giúp con luôn học biết Chúa để bắt chước Ngài nhiều hơn mỗi ngày.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


69 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page