top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-18 Đức Giê-hô-va giải cứu người công bình


 

Câu gốc: “Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, và giải cứu người khỏi các sự gian truân” (Thi Thiên 34:17).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn so sánh kết quả nhận được của người công bình và người gian ác khác nhau thế nào? Tại sao người công bình thường gặp hoạn nạn? Bài học này khích lệ bạn ra sao khi phải sống trong hoạn nạn, thử thách?


Vua Sa-lô-môn dạy con cái luôn sống công bình trong mọi hoàn cảnh. Ông dạy con sống công bình không chỉ vì đây là điều răn của Đức Chúa Trời, nhưng ông còn chia sẻ kinh nghiệm của ông về những phước lành ông nhận được khi sống đời công chính. Ở đây, Vua Sa-lô-môn cho thấy sự hoạn nạn không miễn trừ cho bất cứ người nào, người công bình hay người gian ác điều gặp phải, nhưng người công bình sẽ được Đức Chúa Trời giải cứu, còn người gian ác phải lãnh hậu quả về sự gian ác của mình. Người công bình được giải cứu trên hai phương diện: Thứ nhất, chính những việc làm công chính của họ sẽ giải cứu họ (câu 6), và thứ hai, Đức Giê-hô-va sẽ cứu họ khỏi hoạn nạn (câu 8). Hậu quả của người bất trung và gian ác thì ngược lại, chính họ sẽ bị rơi vào những bẫy gian ác mà họ đã giăng ra (câu 6), hy vọng của họ bị tan thành mây khói (câu 7), và phải gánh lấy đau thương mà họ muốn gây hại cho người công bình (câu 8).


Chúa Giê-xu đã nói trước về lòng ghen ghét của người đời với con cái Chúa trong Giăng 15:18-27, và khi đọc sách Công Vụ, chúng ta cũng thấy rõ về sự hoạn nạn, thử thách trăm bề mà người phục vụ Chúa gặp phải. Đôi khi Cơ Đốc nhân còn gặp những khó khăn thử thách nhiều hơn cả người vô tín. Chúng ta thường phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống giữa thế gian vì như nhiều người đã nói “thật thà thường thua thiệt” và vì tin nơi Chúa nên chúng ta phải chịu xã hội, bạn bè, gia đình gièm chê, bức hại (Giăng 15:19).


Lời Chúa ở đây khích lệ chúng ta rất nhiều, vì khi Cơ Đốc nhân cứ sống yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, thì chính nếp sống đó đã giúp chúng ta thoát khỏi biết bao cạm bẫy của ma quỷ, của người ác. Điều quan trọng hơn nữa, Chúa đã dùng chính sự hoạn nạn để làm ích lợi cho con dân Ngài (Rô-ma 8:28). Chúa cho phép hoạn nạn xảy đến với Cơ Đốc nhân, nhưng khi “Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, và giải cứu người khỏi các sự gian truân” (Thi Thiên 34:17). Chúng ta phải vững tin rằng sự trông đợi của người ác sẽ bị diệt, nhưng sự trông đợi của người công chính sẽ là sự giải cứu, bình an, vui mừng. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhẫn nại, hết lòng kêu cầu Chúa và bền lòng sống công chính trong mọi hoàn cảnh.


Bạn có sẵn lòng sống công bình theo Lời Chúa dạy chưa?


Tạ ơn Chúa đã giải cứu con khỏi những hoạn nạn. Xin tha thứ con vì đôi khi con buồn và nản lòng khi thấy phải chịu thiệt thòi hay gặp nhiều hoạn nạn khi sống theo Lời Ngài dạy; xin cho con luôn đặt niềm tin trọn vẹn vào sự giải cứu của Ngài và luôn sống trong sự trông cậy và yêu thương.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

43 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page