top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-18 Ngươi yêu Ta chăng?


 Câu gốc: “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu Ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên Ta” (câu 16).


Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi ăn xong, Chúa Giê-xu đã hỏi Sứ đồ Phi-e-rơ điều gì? Tại sao Chúa hỏi ông đến ba lần? Qua đó bạn học biết điều kiện quan trọng để Chúa giao bầy chiên của Ngài cho bạn là gì?


Sau khi các sứ đồ được cùng ăn bữa sáng phước hạnh với Chúa Phục Sinh, Chúa Giê-xu quay sang nói chuyện với Sứ đồ Phi-e-rơ. Ba lần Chúa hỏi ông yêu Ngài chăng, ba lần Sứ đồ Phi-e-rơ trả lời con yêu Chúa, và cũng ba lần Chúa giao nhiệm vụ cho ông hãy chăn bầy chiên của Ngài. Chắc chắn qua ba lần Chúa hỏi và ba lần ông trả lời gợi lên trong ông về lời thề trung thành với Chúa trước kia, sẵn sàng đồng tù đồng chết với Ngài, nhưng ngay sau đó, ông đã thất bại đắng cay vì ba lần chối Chúa. Chúa Phục Sinh đã dành cơ hội này để dạy cho Sứ đồ Phi-e-rơ biết rõ Chúa là ai và Ngài giao nhiệm vụ chăn bầy chiên cho ông.


Cách dạy dỗ của Chúa để biến đổi cuộc đời Sứ đồ Phi-e-rơ thật tuyệt vời! Trước hết, Chúa Giê-xu đã rất khéo léo trong việc giúp ông nhớ lại mình đã chối Chúa ba lần, nhưng ân sủng vô biên của Ngài vẫn dành cho ông. Thứ hai, sau ba lần chối Chúa và nghe tiếng gà gáy, Sứ đồ Phi-e-rơ đã “khóc lóc đắng cay” bày tỏ lòng ăn năn thống hối. Tại đây, Chúa muốn nhắc cho ông nhớ lại tội lỗi quá lớn của mình và thêm một cơ hội để ông bày tỏ quyết tâm ăn năn trước mặt Chúa và trước mặt sáu môn đệ khác. Thứ ba, Chúa sẵn lòng tha thứ và trao trọng trách chăn bầy chiên của Ngài cho Sứ đồ Phi-e-rơ khi ông đã khẳng định tình yêu của ông với Chúa. Nếu không yêu Chúa, ông không thể hoàn thành trọng trách chăn bầy như lời Sứ đồ Giăng đã khẳng định trong I Giăng 4:20-21: “Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.”


Chúa Giê-xu đã chịu chết đổ máu ra để mua chuộc bầy chiên của Ngài, làm sao Ngài có thể giao bầy chiên đó cho những ai không yêu Chúa chăn giữ. Có thể nói tình yêu Chúa chính là điều kiện tiên quyết và cũng là động lực để người chăn bầy của Chúa hết lòng chăm sóc và nuôi dưỡng bầy chiên Chúa giao. Mỗi chúng ta đều đang có một bầy chiên Chúa giao trong Hội Thánh, nhóm nhỏ, lớp học Trường Chúa nhật hoặc trong gia đình. Nếu chúng ta không yêu Chúa hết lòng thì coi chừng chúng ta chỉ là những người chăn thuê chứ không phải là người chăn thật của Chúa.


Bạn sẽ trả lời thế nào nếu Chúa hỏi bạn: Ngươi yêu Ta chăng?


Tạ ơn Chúa vì tình yêu Ngài dành cho con quá cao sâu. Xin cho con luôn yêu Chúa thiết tha. Cho dù hoàn cảnh như thế nào, tình con yêu Chúa vẫn không hề thay đổi. Con xin hứa sẽ hết lòng chăn bầy chiên Chúa giao với tất cả tình yêu.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


38 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page