top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-19 Hai cám dỗ, một con đường?


 Câu gốc: “Sự dẽ dặt sẽ coi sóc con, sự thông sáng sẽ gìn giữ con, để cứu con khỏi đường dữ, khỏi kẻ nói việc gian tà, và khỏi kẻ bỏ đường ngay thẳng, mà đi theo các lối tối tăm” (câu 11-13).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đề cập đến hai loại cám dỗ nào trong phân đoạn Kinh Thánh này? Khi sa vào những cám dỗ ấy, con người sẽ đi về đâu? Bạn đang đi trên con đường nào, vào cổng nào? Làm thế nào để chọn đúng con đường phải đi?


Vua Sa-lô-môn khuyên dạy con dân Chúa phải kính sợ Chúa và bước đi trên con đường ngay thẳng. Có hai con đường con người cần phải chọn lựa để bước đi. Thứ nhất là con đường ngay thẳng, chánh trực của Chúa. Con đường này nhỏ hẹp, nhiều gian nan, thử thách, nhưng cuối cùng dẫn đến sự sống. Thứ hai là con đường rộng rãi, có vẻ thuận lợi nhiều điều, nhưng dẫn đến sự chết. Người gian ác quyến dụ con người vào đường rộng rãi với hào nhoáng của cải, danh vọng, và sự thỏa mãn nhục dục, để rồi đẩy nhiều người rơi vào nẻo tối tăm. Vua Sa-lô-môn cảnh tỉnh con dân Chúa tránh xa hai loại người. Thứ nhất, người gian ác với lời nói gian tà “là người vui dạ làm dữ, ưa thích sự gian tà của kẻ ác” (câu 14). Thứ hai, người dâm phụ với lời nói “dua nịnh” (câu 16), là người phạm tội với Trời “quên sự giao ước của Đức Chúa Trời” và thất tín với người “lìa bỏ bạn của buổi đang thì.” Khi vướng vào cám dỗ của những loại người gian ác, hay dâm phụ nói trên, chẳng một ai tìm được con đường sự sống (câu 19).


Đã bao nhiều người đã tin theo “lời” của người ác, vì nghĩ là có “lời,” có danh vọng nên đã chọn đi theo con đường của người gian ác. Cũng đã bao nhiêu người vì nghe theo những câu“dua nịnh” của dâm phụ mà dính vào những lưỡi câu, cạm bẫy, khiến cho nhà tan, cửa nát. Giống như cạm bẫy với miếng mồi ngon, con đường của người ác nghe qua thật thú vị, ngọt ngào, vì vậy rất nhiều người muốn theo, nhưng cuối con đường là sự chết.


Vua Sa-lô-môn nêu bí quyết để chọn đúng con đường phải đi là: “Tính thận trọng sẽ canh giữ con, sự thông sáng sẽ luôn bảo vệ con, để giải thoát con khỏi đường kẻ ác, cứu con khỏi kẻ nói lời gian tà” (câu 11-12 BTTHĐ). Chúa Giê-xu dạy con dân Ngài hãy chọn con đường dẫn đến sự sống: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14). Khi con dân Chúa nhận biết sự kính sợ Chúa là cội rễ của sự khôn ngoan, hết lòng nương cậy nơi Chúa và đi trong đường lối thánh khiết của Ngài, thì chắc chắn sẽ nhận được sự bình an, vui thỏa trong cuộc đời, và sẽ hưởng được sự sống đời đời.


Bạn có thường xuyên cầu nguyện xin Chúa ban cho mình khôn ngoan để tránh xa những sự cám dỗ chưa?


Kính lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì đã ban cho con sự khôn ngoan để con học hiểu Lời Ngài và biết được ý Chúa trên đời sống con. Xin Thánh Linh Chúa hướng dẫn con tránh xa cám dỗ, để con đi theo đường lối thánh khiết của Ngài mỗi ngày.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


58 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentáře


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page