top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-19 Tệ hại hơn lúc đầu

Updated: Apr 24, 2023


 

Câu gốc: “Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu” (II Phi-e-rơ 2:20).


Câu hỏi suy ngẫm: Khi tà ma ra khỏi một người thì nó đi đâu? Tại sao nó có thể trở về nơi ở cũ của mình? Tình trạng của người khi tà ma trở lại sẽ như thế nào? Bạn nhận được bài học gì qua phân đoạn Kinh Thánh này?


Chúa Giê-xu dùng một ẩn dụ để nói lên mối nguy hiểm của người Ít-ra-ên khi họ cứ liên tục khước từ Chúa Cứu Thế Giê-xu cùng sứ điệp của Ngài. Nội dung của ẩn dụ đó là: khi tà ma đã ra khỏi một người và không tìm được một nơi nào khác để cư ngụ, nó liền quay trở về nơi ở cũ và thấy rằng nơi này đã sạch sẽ, ngăn nắp nhưng còn để trống nên đã rủ thêm bảy quỷ dữ khác cùng đến ở với mình.


Chúa Giê-xu muốn nói về hình ảnh người Ít-ra-ên khi họ biết Đức Chúa Trời và có luật pháp của Ngài, chính luật pháp Chúa giúp họ cải thiện hành vi và có một lối sống phân rẽ và khác biệt với những dân tộc ngoại bang. Tuy nhiên sau nhiều thế hệ, họ trở nên kiêu ngạo về vị trí của mình, họ sống giả hình và không còn kính sợ Đức Chúa Trời. Chính vì thế họ trở nên công cụ của Sa-tan, vu cáo Chúa Giê-xu dùng quyền năng của chúa quỷ mà trừ quỷ, họ không tiếp nhận sứ điệp cứu chuộc của Ngài. Người Ít-ra-ên đang ở trong tình trạng rất tồi tệ mà không biết. Chúa Giê-xu dùng từ “ở” (câu 45) để mô tả nơi trú ngụ của tà ma và bảy quỷ dữ, cho thấy những thầy thông giáo và người Pha-ri-si đang thuộc về ma quỷ như Lời Chúa phán trong Giăng 8:44a, “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỷ, mà sinh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình...”


Một câu hỏi cho chúng ta, đó là “chúng ta đang theo Chúa hay đang theo một tôn giáo?” Nếu chỉ theo Chúa như theo một tôn giáo thì chỉ có thể cải thiện hành vi bên ngoài chứ không hề thay đổi bản chất bên trong. Phải thật sự tin Chúa và để Đức Thánh Linh làm chủ đời sống của mình. Khi có Ngài làm chủ, ma quỷ sẽ không có quyền chiếm hữu hay chi phối cuộc đời chúng ta. Đừng tạo cho mình một cảm giác bình an giả tạo khi chỉ khoác bên ngoài chiếc áo tôn giáo nhưng bên trong vẫn là nơi cư ngụ của Sa-tan, và khi chúng ta vẫn thuộc về Sa-tan thì số phận sau cùng của chúng ta trở nên tệ hại hơn lúc đầu. Thật đau đớn khi một người ở trong nhà thờ nhiều năm, làm tốt mọi nghi lễ tôn giáo nhưng vẫn chưa thật sự tin Chúa và không để Chúa làm chủ đời mình. Người như thế vẫn ở dưới sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời và sẽ bị bỏ vào hồ lửa đời đời khi Chúa đoán xét thế gian.


Chúa Giê-xu có đang làm chủ cuộc đời của bạn không?


Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con xét lại đức tin của mình. Cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi con, làm chủ cuộc đời con, và biến đổi con ngày càng giống Chúa hơn.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page