top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-20 Đồng tâm tình như Chúa Giê-su


 

Câu gốc: "Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có" (Phi-líp 2:5).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã bày tỏ cảm xúc thế nào khi thấy đoàn dân đông? Vì sao Ngài có cảm xúc như vậy? Hội Thánh của bạn và chính bạn có tâm tình giống Chúa Giê-xu như thế nào?


Ma-thi-ơ 9:35-38 tóm tắt ngắn gọn chức vụ của Chúa Giê-xu tại Ga-li-lê. Sứ đồ Ma-thi-ơ vừa trình bày một cách tổng quát công việc Chúa đã làm vừa nói lên tâm tình đặc biệt của Ngài đối với dân chúng tại đây. Khi nhìn thấy đoàn dân đông theo Ngài, Chúa đã bày tỏ cảm xúc của Ngài với họ (câu 36). Cụm từ "động lòng thương xót" nói lên sự xúc động tận đáy lòng. Chúa Giê-xu bày tỏ lòng thương xót sâu xa đối với đoàn dân, Ngài nhìn thấy thực trạng tội lỗi và những bước đi trong tối tăm của họ, Ngài cũng thấy sự khốn cùng và tâm linh lạc lõng của họ. Không chỉ với đoàn dân này, các sách Phúc Âm ký thuật nhiều lần Chúa Giê-xu "động lòng thương xót" với người bệnh, người mù, người bị quỷ ám, với ông La-xa-rơ khi ông nằm trong phần mộ v.v… Ngài đồng cảm với những nỗi đau của con người đang gánh chịu vì tội lỗi. Chính tình yêu đó đã thúc đẩy Con Đức Chúa Trời đến thế gian để rao giảng về Nước Đức Chúa Trời và chịu chết thay trên cây thập tự để chữa lành tâm linh cho tất cả mọi người.


Lý do Chúa "động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn." Đoàn dân đang ở trong tình trạng khốn khổ, tuyệt vọng và đầy sự nguy hiểm rình rập chung quanh khác nào bầy chiên không người chăn dắt. Đây cũng là tâm trạng của Đức Chúa Trời khi nói về tuyển dân của Ngài trong Ê-xê-chi-ên 34:6 "Những chiên Ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao; những chiên Ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm." Không phải dân Chúa không có Lời của Ngài nhưng vì những người lãnh đạo đã không chu toàn trách nhiệm dạy dỗ, họ làm cho luật pháp trở nên hình thức và nặng nề. Chính Chúa Giê-xu đã lên án những người Pha-ri-si và thầy thông giáo trong Ma-thi-ơ 23:15 "Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi."


Trong bối cảnh xã hội hiện đại, cá nhân chủ nghĩa được đề cao, lòng thương xót dường như vắng bóng; nhưng con dân Chúa phải sống với bông trái Thánh Linh nẩy nở trong đời sống mình. Chúng ta phải biết đau đớn, quặn thắt khi thấy nhiều người vẫn chưa được chữa lành tâm linh, thúc đẩy chúng ta phải có hành động cụ thể để truyền rao ơn cứu rỗi cho họ. Chúng ta chỉ có thể yêu tha nhân khi chúng ta hết lòng yêu Chúa và ao ước sống giống Ngài. Vậy nên "Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có."


Bạn quan tâm thế nào với những người chưa biết Chúa?


Lạy Chúa, xin giúp con yêu tha nhân bằng tình yêu của Chúa, biết động lòng thương xót trước những người hư mất quanh con để nôn nả đem tình yêu Chúa đến với họ.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page