top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-20 Hãy theo Ta


 Câu gốc: “Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng Danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo Ta” (câu 19).


Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi giao trọng trách chăm bầy cho Sứ đồ Phi-e-rơ, Chúa Giê-xu nói tiếp điều gì với ông? Qua đó, bạn học được những điều gì về bài học theo Chúa? Chúa đang kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân điều gì ngày nay?


Sau khi giao trọng trách chăn bầy chiên cho Sứ đồ Phi-e-rơ, Chúa Giê-xu nói tiên tri về tương lai của cuộc đời ông, về việc ông phải chết cách nào để tôn vinh Danh Chúa. Rồi Chúa căn dặn Sứ đồ Phi-e-rơ rằng: “Hãy theo Ta.” Chúng ta thấy có vẻ ông Phi-e-rơ không hề nao núng khi biết cuộc đời theo Chúa, chăn bầy chiên cho Ngài để cuối cùng sẽ chịu chết vì Danh Chúa. Ông không hề hỏi thêm chi tiết hay xin thoát khỏi cái chết đó, nhưng ông lại tò mò hỏi chuyện tương lai của bạn mình là Sứ đồ Giăng, “Lạy Chúa, còn người này, về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu Ta muốn người cứ ở cho tới khi Ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo Ta” (câu 21-22). Lại một lần nữa, Chúa nhấn mạnh với ông Phi-e-rơ “Hãy theo Ta.”


Tại đây, chúng ta học được những bài học Chúa dạy về việc hãy theo Ngài. Người theo Chúa phải là người phục vụ. Chúa dạy dỗ người theo Ngài không phải chỉ để mở mang kiến thức mà thôi, nhưng là để phục vụ công việc Chúa giao thác. Khi Chúa kêu gọi ông Phi-e-rơ, Ngài phán: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người” (Mác 1:17). Chúa biến đổi người theo Ngài để trở nên người Chúa muốn. Ở đây Chúa muốn ông Phi-e-rơ chăn bầy chiên của Chúa giao cho. Người theo Chúa là phải bằng lòng trả giá. Chúa đã từng dạy trước đó, “Nếu ai muốn theo Ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Mác 8:34). Người theo Chúa phải nhìn lên Chúa mà bước tới, không xây qua bên hữu, hoặc bên tả. Không nhìn người này người khác để so sánh, thắc mắc, hay ganh tị. Chúa dùng mỗi người cách khác nhau theo ý của Ngài. Người theo Chúa phải trọn thành bước đi với Ngài cho dù hoàn cảnh có ra sao. Ngay cả sự chết cũng không hề lui bước. Không ai tránh khỏi sự chết, nhưng cho dù chết như thế nào thì cái chết của người theo Chúa sẽ tôn vinh Danh Ngài.


Những gì Chúa dạy Sứ đồ Phi-e-rơ Ngài cũng đang dạy dỗ chúng ta ngày nay. Chúa kêu gọi mỗi con dân Chúa “Hãy theo Ta” cho dù vì theo Chúa mà cuối đời phải chết bằng cái chết mình không muốn, thì cũng cứ hãy trung tín theo Chúa. Chẳng những cuộc đời chúng ta, sự sống và sự chết đều tôn vinh Chúa, mà niềm vui tôn vinh Ngài sẽ được tiếp tục đời đời nơi cõi vĩnh hằng. Thật phước hạnh thay cho những ai trung tín theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.


Bạn đang đáp ứng tiếng gọi “Hãy theo Ta” của Chúa như thế nào?


Tạ ơn Chúa đã đổ máu quý báu ra để cứu chuộc con và kêu gọi con bước vào công tác phục vụ Chúa. Xin cho con bước đi theo Chúa mỗi ngày và trung tín cho đến ngày gặp Chúa. Nguyện Chúa vui cuộc đời con để tôn vinh Danh Ngài.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


43 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page