top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-20 Mối liên hệ với thiên thượng

Updated: Apr 24, 2023


 

Câu gốc: “Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha Ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em Ta, cùng là mẹ Ta vậy” (câu 50).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu trả lời thế nào khi mẹ và các em đến tìm Ngài? Vì sao Ngài nói như vậy? Bạn học được bài học nào qua phần Kinh Thánh này?


Khi Chúa Giê-xu đang nói với đoàn dân thì mẹ và các em của Ngài đến và tìm cách nói chuyện với Ngài. Vì sao họ phải đến để gặp Chúa Giê-xu? Vì họ lo lắng khi nghe người ta nói rằng “Ngài đã mất trí khôn” (Mác 3:21). Từ Na-xa-rét đến Ca-bê-na-um khoảng 15 cây số, việc cả “mẹ và các em” Chúa đến tìm Chúa đã bày tỏ sự lo lắng thật sự của họ và muốn kêu Chúa về. Có người nhận ra và báo cho Chúa Giê-xu biết mẹ và các em Ngài đang ở bên ngoài và muốn nói chuyện với Ngài. “Ngài đáp rằng: Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” (câu 48).


Có phải Chúa không tôn trọng gia đình? Hoàn toàn không phải, vì Chúa Giê-xu dạy về sự hiếu kính cha mẹ (Ma-thi-ơ 15:5), và chính Ngài cũng làm gương trong cách sống quan tâm, chăm sóc gia đình (Giăng 19:27). Chúa Giê-xu tận dụng cơ hội để dạy cho những người chung quanh Ngài về mối liên hệ Thiên Thượng. Người Ít-ra-ên nói chung và những thầy thông giáo cùng người Pha-ri-si nói riêng luôn tự hào rằng họ biết Đức Chúa Trời và có mối liên hệ với Ngài, nhưng Chúa Giê-xu “giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Này là mẹ Ta cùng anh em Ta!” Ngài muốn nói rằng chỉ có những ai làm theo ý muốn của Cha trên trời mới có mối liên hệ thuộc linh với Ngài và mới thuộc về đại gia đình của Đấng Christ.


Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 7:21, “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.” Trong Hội Thánh ngày nay có nhiều người tự hào về thân thế của mình, cũng có nhiều người tự hào về những mối liên hệ quen biết của mình, tuy nhiên điều quan trọng nhất, chỉ có những người biết và làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha mới thật sự thuộc về gia đình của Đấng Christ. Điều Chúa quan tâm hàng đầu là chúng ta có thật sự tin nhận Chúa Giê-xu chưa? Đã là con cái thật của Ngài trong đức tin hay chưa? Đừng để những mối quen biết, thân thế, bề dày phục vụ Chúa, nhiều kiến thức Kinh Thánh, hoặc chức vụ vị trí… khiến chúng ta lầm tưởng rằng mình đã ở trong mối liên hệ thuộc linh với Chúa, trong khi đời sống của chúng ta lại xem thường những mệnh lệnh của Ngài, chỉ làm theo ý riêng của mình. Người ở trong mối liên hệ thiêng liêng với Chúa sẽ yêu thương người khác, yêu mến Hội Thánh của Ngài, tận dụng mọi cơ hội để phục vụ Chúa, và luôn mong muốn có thêm nhiều thành viên vào đại gia đình của Đấng Christ.


Bạn có đang thật sự ở trong mối liên hệ Thiên Thượng với Chúa Giê-xu chưa?


Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã cứu con, ban cho con địa vị làm con của Ngài. Xin giúp con luôn làm theo những điều Chúa muốn để gây dựng và phát triển Hội Thánh của Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page