top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-21 Gánh nặng của Chúa Giê-su


 

Câu gốc: "Ngài bèn phán cùng môn đệ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít" (câu 37).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phán với các môn đệ như thế nào? Vì sao Ngài phán như vậy? Giải pháp Ngài đưa ra cho các môn đệ là gì? Tình trạng Hội Thánh ngày nay thế nào? Bạn sử dụng giải pháp Chúa đã hướng dẫn ra sao?


Trong những câu cuối của chương 9, Chúa Giê-xu muốn chia sẻ gánh nặng của Ngài với các môn đệ, Ngài muốn họ"động lòng thương xót" với những người có tâm linh cùng khốn, phải nỗ lực ra đi nhiều nơi để truyền giảng Phúc Âm. Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh mùa gặt rất quen thuộc để giúp môn đệ có thể hiểu gánh nặng của Ngài. Mùa gặt tại Do Thái bắt đầu vào cuối tháng Ba, các chủ ruộng phải tranh thủ gặt trước khi những cơn gió nóng kéo tới làm khô héo đồng ruộng. Chúa nói lên một thực trạng là mùa gặt đang thiếu những con gặt, hậu quả là không thể gặt kịp. Giải pháp được Ngài đưa ra là phải xin chủ mùa gặt kiếm thêm người để có thể hoàn thành việc gặt lúa kịp thời hạn.


Qua hình ảnh này, Chúa Giê-xu muốn các môn đệ ý thức rằng mình đang là những thợ gặt thuộc linh, họ đã được Chúa lựa chọn, huấn luyện và sai phái vào đồng lúa của Ngài. Chúa cũng muốn các môn đệ nhận ra một nan đề là nhu cầu thì lớn nhưng người làm việc thì ít để họ cũng cầu xin với Đức Chúa Trời là Chủ mùa gặt xin Ngài sai phái thêm thợ gặt vào trong đồng ruộng của Ngài.


Hội Thánh ngày nay cũng đối diện với nan đề như vậy, khi quá ít người có gánh nặng "mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít," vì vậy ít người có thể nói như Tiên tri Ê-sai "Có tôi đây; xin hãy sai tôi" (Ê-sai 6:8). Vì không nhận ra nhu cầu lớn lao nên chúng ta cũng không thiết tha cầu xin Chúa sai phái thêm những người cùng phục vụ Chúa với mình, và vì không nhận ra ích lợi khi có thêm người cùng phục vụ Chúa nên chúng ta thường có những đố kỵ, ganh ghét, không chấp nhận người cùng làm việc với mình.


Hãy biết ơn Chúa vì chúng ta đã được Chúa chọn và cho phép chúng ta được phục vụ Ngài, hãy bày tỏ tình yêu thương, giúp đỡ anh chị em khác cùng làm việc với mình. Hãy nhớ rằng Chúa muốn các môn đệ của Ngài cũng phải có gánh nặng như Ngài. Chúa muốn các môn đệ của Ngài cũng cầu nguyện với Cha xin thêm những người cùng làm việc với mình. Chúa cũng muốn các môn đệ chấp nhận, hợp tác với những người được Chúa sai đến để cùng làm việc với họ đem lại một vụ mùa bội thu cho Nước Chúa.


Bạn có thấy "mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít" không? Bạn có cầu xin Chúa sai phái thêm những con gặt và chính bạn có sẵn sàng cùng làm việc với những người được Chúa sai phái không?


Lạy Chúa, xin giúp con không thờ ơ với nhu cầu của Hội Thánh, xin giúp con sốt sắng hợp tác với mọi người hoàn tất mọi công tác để Hội Thánh Chúa được gây dựng và phát triển.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page