top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-21 Việc Chúa làm


 Câu gốc: “Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giê-xu đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy” (câu 25).


Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ hiểu lầm thế nào về Sứ đồ Giăng, và ông đã giải thích ra sao? Trong hai câu cuối của sách này, Sứ đồ Giăng cho biết gì về những việc Chúa làm trong những năm tháng Ngài thi hành chức vụ trên đất? Điều này cảnh tỉnh bạn thế nào trong công tác phục vụ Chúa?


Do trong vòng các môn đệ có sự hiểu lầm Lời Chúa nói với Sứ đồ Phi-e-rơ (câu 22), nên họ cho rằng Sứ đồ Giăng sẽ không chết trước khi Chúa tái lâm. Vì vậy, trong những câu cuối cùng của Phúc Âm Giăng, ông đính chính để con dân Chúa không hoang mang: “Vậy, có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng người môn đệ đó sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Giê-xu vốn chẳng phải nói rằng: Người đó sẽ không chết; song nói rằng: Nếu Ta muốn người cứ ở cho tới khi Ta đến, thì can hệ gì với ngươi? đó thôi” (câu 23). Thật ra, Sứ đồ Giăng là người sống lâu nhất trong vòng các sứ đồ. Sách sử của Hội Thánh ghi lại rằng vào gần cuối đời ông Giăng bị đày nhiều năm tại đảo Bát-mô ở vùng Địa Trung Hải, tại đó ông nhận được sự mạc khải đặc biệt của Chúa để viết sách Khải Huyền. Sau đó, ông được trở về thành Ê-phê-sô và qua đời tại đó vì tuổi già vào khoảng giữa thế kỷ thứ nhất. Và sách Phúc Âm Giăng được viết vào thời gian cuối đời của ông tại Ê-phê-sô.


Đặc biệt trong câu 24-25, Sứ đồ Giăng khẳng định lời chứng của ông là xác thực, và cho biết rằng, những gì ông viết trong Phúc Âm này, ngay cả trong bốn sách Phúc Âm, cũng chỉ ghi lại một phần rất nhỏ những việc Chúa Giê-xu đã làm trong ba năm chức vụ trên đất mà thôi. Điều này cho thấy Chúa đã tận dụng thời gian và cơ hội làm việc không ngừng để hoàn tất trách nhiệm Đức Chúa Cha giao phó. Ngài đã hoàn tất sứ mệnh với gia đình, với các môn đệ, với dân chúng trong các thành, các làng, với Dân Ngoại và ngay với cả những người chống đối và giết Chúa. Do đó, trước khi tắt hơi trên thập tự giá, Chúa đã công bố “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30).


Chúng ta là những người theo Chúa, tiếp bước công việc Chúa trên đất, biết bao việc phải làm trước ngày Chúa tái lâm. Có khi nào chúng ta nản lòng hoặc than thở vì áp lực công việc Chúa quá nhiều chăng? Có khi nào chúng ta sẵn sàng làm việc với áp lực cao để kiếm tiền nhưng chỉ làm cầm chừng công việc Chúa chăng? Trong những ngày Chúa cho còn sống trên đất, hãy làm trọn công việc Chúa giao với nỗ lực cao nhất để đến khi gặp Chúa, chúng ta vui mừng vì đã không phí phạm những cơ hội Chúa ban cho.


Bạn có thường than thở khi thấy áp lực công việc Chúa quá nhiều không?


Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã để lại cho con gương sống và làm việc không hề ngừng nghỉ của Ngài. Xin tha thứ cho con vì con thường than thở về công việc Chúa. Con xin hứa sẽ tận tâm, tận lực phục vụ Ngài cho đến ngày cuối cùng.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


41 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page